Firma windykacyjna – nękanie telefonami i SMS [PORADNIK] jak z tym walczyć

Witam! jest to sprawa złożona bowiem od kilku lat, firma windykacyjna nęka mnie SMS-ami i telefonami za 600 zł, których to w 2011 r. firma telekomunikacyjna „Orange” nie chciała mi rozłożyć na raty tego długu.

Przyjęła to firma windykacyjna Intrum Polska, która oddała sprawę do komornika 2 razy, komornik żąda 6.000 zł, próbowałam negocjować u komornika spłatę zadłużenia.

Kilka razy wpłaciłam małe kwoty, które i tak komornik nie przekazywał na poczet długu, firma windykacyjna dalej nękała mnie telefonami i SMS-ami. Jest tak do dziś, mam wszystkie dokumenty, lecz jestem bezradna, bardzo proszę o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam.


Nękanie telefonami przez firmę windykacyjną

Nękanie dłużnika przez firmę windykacyjną to niestety dość częsty proceder, na który w głównej mierze decydują się agresywne firmy windykacyjne. Ciągłe telefony, SMS-y, nieprofesjonalny ton windykatora połączony z groźbami, to dość częste praktyki, które stosują firmy windykacyjne.

Co zrobić, aby bronić się przed bezwzględną i arogancką firmą windykacyjną? o tym już za chwilę…

Chciałam tylko jeszcze wspomnieć, że nękająca firma windykacyjna jest bardzo nastawiona na zyski z wyegzekwowanych długów, windykatorzy z takich firm, mają za nic ludzkie tragedie i błagania choćby o rozłożenie zadłużenia na mniejsze raty.

Najczęściej nękają firmy windykacyjne, które szukają szansy na zysk z zakupionych na giełdach wierzytelności przedawnionych długów, lub długów z wadami prawnymi, długi takie firmy windykacyjne kupują za grosze i bardzo często jest to wartość około 10-20% wartości długu.

Jak walczyć z firmą windykacyjną, która nęka telefonami i SMS-ami?

Tutaj należy sięgnąć do Kodeksu Karnego, a dokładnie do dwóch najważniejszych artykułów, które tyczą się nękania.

a więc:

Nękanie dłużnika SMS-ami i ciągłe wydzwanianie podpada pod art. 190a Kodeksu karnego, a więc jest uporczywe nękanie:

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozba­wienia wolności do lat 3.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Jeśli nękanie wiąże się z żądaniem ze strony firmy windykacyjnej o spłatę nieistniejącego długu, to windykacja narusza w ten sposób art. 286 Kodeksu karnego, czyli usiłowanie wyłudzenia pieniędzy:

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Jeśli więc ktokolwiek z Was, czuje się nękany przez firmę windykacyjną lub atakowany przez nią, to pojawiają się solidne przesłanki ku temu, że któryś z wymienionych przeze mnie artykułów Kodeksu karnego, został naruszony.

Możesz więc wtedy zgłosić doniesienie o popełnieniu przez firmę windykacyjną przestępstwa. Doniesienie można zgłosić na Policję lub do Prokuratury Rejonowej.

Zanim jednak zgłosisz nękanie przez firmę windykacyjną na Policję, musisz spełnić kilka warunków, aby doniesienie to było skuteczne i aby firma windykacyjna poniosła konsekwencje swojego nieprofesjonalnego postępowania.

Przede wszystkim, musisz powiadomić windykację, że albo nie posiadasz długu (jeśli dochodzą nieistniejącego zadłużenia), albo powiadomić windykację, że dług przedawnił się (gdy egzekwowane zadłużenie uległo przedawnieniu).

Musisz także powiadomić firmę windykacyjną, że kolejne wezwania do zapłaty nieistniejącego lub przedawnionego długu, zostaną przez Ciebie potraktowane jako próba wyłudzenia, oraz nękanie.

Wszystko to o czym teraz pisałam, należy zrobić listownie, czyli formułujesz pismo i wysyłasz je na adres firmy windykacyjnej listem poleconym. W dziale wzory pism i wniosków znajduje się gotowe oświadczenie do firmy windykacyjnej.

Nękanie przez windykację i odszkodowanie

Oprócz wyżej wymienionych przeze mnie artykułów Kodeksu karnego przywołam jeszcze jeden artykuł, tym razem z Kodeksu cywilnego, brzmi on następująco:

„Art. 448 Kodeksu cywilnego.

W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się.”

Jak widać, przysługuje Ci również ochrona na drodze cywilnej. Możesz wytoczyć firmie windykacyjnej powództwo o naruszenie dóbr osobistych, określonych w art. 24 Kodeksu cywilnego!

Ochrona dóbr osobistych w przypadku natarczywego działania firmy windykacyjnej została już poruszona w wielu wyrokach sądowych, m.in. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2011 r. (sygn. akt VI ACa 84/11).


Skoro wpłaciłaś kilkukrotnie jakąś kwotę na poczet długu, to za każdym razem przerywałaś bieg przedawnienia długu, który u operatora komórkowego wynosi 3 lata. Tak samo każda wszczęta komornicza egzekucja przerywała bieg przedawnienia tego długu, dlatego myślę, że dług jest wciąż aktywny i nie uległ przedawnieniu.

Ponadto dług urósł do kwoty 6.000 zł z 600 złotych, ponieważ wciąż rosną odsetki, a także działania firmy windykacyjnej i komornika, powiększają kwotę długu o kolejne koszty…

Aktualizacja:

Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Skarga-na-firme-windykacyjna-wzor-doc-pdf

Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Pismo-do-firmy-windykacyjnej-przedawnienie-długu-wzor-pdf-doc

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Wniosek do firmy windykacyjnej o rozłożenie długu na raty

Wniosek-do-firmy-windykacyjnej-o-rozłożenie-długu-na-raty-wzor-pdf-doc

Wniosek do firmy windykacyjnej o rozłożenie długu na raty

Oto co jeszcze MUSISZ przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Firma windykacyjna – nękanie telefonami i SMS [PORADNIK] jak z tym walczyć”
  1. mieczyslaw

    witam, to prawo jest dla bogatych, ja miałem w jeden dzień od windykacji 15 telefonów, Kaczmarski i prokuratura w nowym sączu umorzyła śledztwo, bo nie widziała zagrożenia. Od windykacji VEX dostawałem rożne SMS-y, miedzy innymi o GODZ 20 41 ze do 5 godz przyjdą po rachunki spłaty zadłużenia, to mogli przyjść do 3 nad ranem. Pisalem do ministerstwa sprawiedliwości i innych instytucji, nikt nie dopatrzył się przestępstwa, a co gorsze teraz firma windykacyjna VEX podała sprawę do sądu i żąda 5 tys zł od emeryta za na naruszenie dóbr osobistych ich dobrego imienia, to koszmar… tak działa w polce prawo, emeryt to zero, liczą się firmy, takie sądy to koszmar prostego człowieka. Mialem pożyczkę z PROWIDENT spłaciłem z zaległymi odsetkami 2 miesiące przed rozprawą, ale e-sąd w lublinie wydał wyrok.

Comments are closed.