Jak usunąć dane z KRD po spłacie długu? [INSTRUKCJA]

Pomimo całkowitej spłaty długu, wierzyciel nie podał tej informacji w KRD o wykreślenie mnie z listy dłużników. Całkowita spłata długu nastąpiła w listopadzie.

Teraz dzwoniąc do wierzyciela, on twierdzi, że firma windykacyjna nie przelała długu, co jest nieprawdą, bo mam potwierdzenie e-mailowe, że tego dokonali.

Co mam dalej robić? Gdzie się udać w tej sprawie? Dziękuję za informacje.


Jak usunąć dane z KRD po spłacie długu?

Witaj, na wstępie pragnę cię poinformować, iż Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu w skrócie KRD, działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Zatem w sposób przewidziany w przepisach niniejszej ustawy spółka KRD została przez ustawodawcę zobowiązana m.in. do aktualizacji przetwarzanych informacji gospodarczych w przedmiocie istnienia i wygaśnięcia zobowiązania.

Aktualizacja danych dotyczących długów KRD obowiązkiem wierzyciela

Zgodnie z wytycznymi Regulaminu Zarządzania Danymi Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., który stanowi załącznik do Uchwały Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z dnia 22 listopada 2018 roku do przekazywania, aktualizowania i usuwania informacji gospodarczych uprawnieni są wyłącznie Klienci Biura, którzy mają podpisaną z Biurem umowę na korzystanie z usług KRD.

Zatem już z powyższego wynika, że dane dotyczące twojej osoby powinny zniknąć z KRD na wniosek wierzyciela lub firmy windykacyjnej, która z KRD współpracuje po dokonaniu spłaty całej należności, czyli w listopadzie 2018 roku.

Niestety z jakiegoś powodu tak się nie stało. I uważam, że albo twój wierzyciel cię zwodzi, albo rzeczywiście sam stał się ofiarą firmy windykacyjnej, z którą zaczął współpracować.

Jeśli jednak należność została spłacona, to jak najbardziej na własną rękę możesz starać się o usunięcie danych dotyczących długu z rejestru dłużników KRD.
W tym celu należy podjąć bezpośredni kontakt z Krajowym Rejestrem Długów.

Usunięcie danych z KRD na wniosek dłużnika

W myśl powyżej wskazanego Regulaminu Spółki KRD dłużnik po wygaśnięciu zobowiązania nie musi czekać na inicjatywę wierzyciela, przysługuje mu bowiem prawo złożenia sprzeciwu.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w § 14 regulaminu, dłużnik może przekazać do KRD sprzeciw dotyczący nieaktualności, nieprawdziwości, niekompletności lub przekazania, lub przechowywania niezgodnie z ustawą informacji gospodarczych mających status informacji aktualnych.

I taki właśnie sprzeciw należy złożyć w twojej sprawie, żądając usunięcia nieaktualnych już informacji gospodarczych. Wzór takiego pisma załączam poniżej:

Wniosek o usunięcie danych z KRD lub ich aktualizacja

Wniosek o usunięcie danych z KRD lub ich aktualizacja

Sprzeciw dłużnika do Krajowego Rejestru Długów

Sprzeciw co do informacji przetwarzanych przez KRD można złożyć w dwojaki sposób:

 1. w formie pisemnej osobiście w siedzibie KRD lub przesłać pocztą na adres:
  Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  ul. Danuty Siedzikówny 12
  51-214 Wrocław
 2. drogą elektroniczną na adres skrzynki pocztowej: sprzeciwy@krd.pl.

Sprzeciw dłużnika zawierać powinien:

 • imię i nazwisko albo nazwę (firmę) dłużnika
 • adres do korespondencji dłużnika – w sytuacji, gdy sprzeciw wnoszony jest drogą pisemną
 • w przypadku sprzeciwu wnoszonego drogą elektroniczną – adres e-mail
 • numer PESEL dłużnika będącego osobą fizyczną
 • numer NIP dłużnika będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną
 • oznaczenie zobowiązania dłużnika z podaniem danych wierzyciela (imię, nazwisko, PESEL albo nazwa firmy i numer NIP, podstawę pochodzenia zobowiązania (tytuł prawny) kwotę i walutę
 • podanie żądania (usunięcie danych, aktualizacja danych)
 • wskazanie okoliczności uzasadniających sprzeciw oraz dokumenty na poparcie żądania m.in. orzeczenie sądu oddalające powództwo o zapłatę, orzeczenie sądu ustalające nieistnienie zobowiązania albo wygaśnięcie zobowiązania, potwierdzenie dokonania zapłaty, oświadczenie wierzyciela o zwolnieniu z długu oraz inne dokumenty urzędowe potwierdzające nieistnienie albo wygaśnięcie zobowiązania, albo trwałe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej przez wierzyciela
 • w przypadku sprzeciwu wnoszonego w formie pisemnej własnoręczny, czytelny podpis dłużnika.
  Sprzeciw może być wniesiony również przez pełnomocnika. W tym przypadku do sprzeciwu należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.

Dobrze przygotowany i umotywowany sprzeciw do rejestru KRD powinien załatwić sprawę. Mam więc nadzieje, że wiesz już, co masz robić, by dane na temat spłaconego już długu zostały usunięte z KRD. Powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,33 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

1 komentarz w “Jak usunąć dane z KRD po spłacie długu? [INSTRUKCJA]”
 1. Chodzi o wypis z KRD. 6 lat temu spłaciłem zadłużenie w banku, chodziło o debet na koncie, teraz chciałem sobie kupić sprzęt RTV na raty i ciągle dostaję odmowę z każdego banku, chodzi o zakup na raty w sklepie, gdzie bym nie pytał – wszędzie jest odmowa, a w najbliższym czasie myślałem o zakupie samochodu z salonu i tu się biorą obawy. Pozdrawiam

Comments are closed.