Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela nieruchomości DOC

Właściciel nieruchomości może powierzyć zarządzanie mieszkaniem czy lokalem innej osobie – swojemu pełnomocnikowi, gdy nie ma czasu na osobiste załatwianie pewnych spraw. W zależności od zakresu takiego pełnomocnictwa konieczne będzie sporządzenie upoważnienia ogólnego lub rodzajowego, które umocuje pełnomocnika do wykonywania pewnych czynności. Inny jest bowiem zakres pełnomocnictwa upoważniającego do wynajęcia mieszkania, a inny do jego sprzedaży czy zakupu.

Wstęp

pelnomocnictwo-do-reprezentowania-wlasciciela-nieruchomosci-doc-pdf-wzorWarto pamiętać, że pełnomocnikiem do reprezentowania nieobecnego właściciela lokalu powinna być osoba godna zaufania. A jak sporządzić pełnoprawne i skuteczne pełnomocnictwo spełniające wszystkie formalne wymogi? aby ułatwić Ci napisanie takiego pełnomocnictwa, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela nieruchomości doc

pelnomocnictwo-do-reprezentowania-wlasciciela-nieruchomosci-doc-pdf-wzor

Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela nieruchomości doc

Kto może być pełnomocnikiem? Jakie są rodzaje pełnomocnictwa?

Pełnomocnik właściciela mieszkania musi być osobą odpowiedzialną i zaufaną. Najczęściej upoważnienia do zarządzania nieruchomością udziela się więc członkom najbliższej rodziny.

Każde pełnomocnictwo wymaga określenia pełnomocnika w taki sposób, aby była możliwa jego weryfikacja – imię, nazwisko, numer PESEL.

Wyróżniamy trzy rodzaje pełnomocnictwa – w zależności od zakresu przyznanych uprawnień – są to:

 • pełnomocnictwo ogólne,
 • pełnomocnictwo rodzajowe,
 • pełnomocnictwo szczególne.

Pełnomocnictwo ogólne, w którym zachodzi konieczność sporządzenia zawartych ustaleń – może być stosowane w przypadku czynności zwykłego zarządu. Jest to między innymi wynajem nieruchomości, czyli znalezienie najemcy i zawarcie z nim umowy najmu.

Pełnomocnictwo rodzajowe stosuje się do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Umocowuje ono do wykonywania czynności konkretnego rodzaju.

Jeszcze precyzyjniejsze jest pełnomocnictwo szczególne, które umożliwia upoważnienie osoby fizycznej do dokonania określonej czynności, na przykład sprzedaży lub kupna nieruchomości (jednorazowo).

Jak udzielić pełnomocnictwa do zarządzania nieruchomością?

Upoważnienie do reprezentowania właściciela mieszkania nie zawsze musi mieć formę pisemną. Wszystko zależy bowiem od rodzaju upoważnienia.

Pełnomocnictwa rodzajowego można udzielić w dowolnej formie, choć dla celów dowodowych zaleca się udzielić go na piśmie. Z kolei pełnomocnictwo ogólne nie będzie ważne, jeśli nie zostanie udokumentowane w formie pisemnej.

Dodatkowo, jeśli dla ważności czynności prawnej, której dotyczy pełnomocnictwo, potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności musi zostać udzielone w tej samej formie.

 

Przykładowo, pełnomocnik, który ma pośredniczyć w podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości (sporządzonej w formie aktu notarialnego) – potrzebuje pełnomocnictwa do dokonania tej czynności również w formie aktu notarialnego.

W innych przypadkach, do udokumentowania udzielonego upoważnienia można wykorzystać gotowy do wypełnienia i podpisania wzór – pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela nieruchomości.

Sprawdzi się on między innymi w przypadku chęci wyznaczenia pełnomocnika, który będzie mógł zawrzeć umowę najmu z lokatorem.

Niezależnie od typu udzielanego pełnomocnictwa, warto dopilnować, aby dokument tego typu był jak najbardziej szczegółowy i w bezpieczny sposób ograniczał możliwości pełnomocnika.

Przykładowo, pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości może określać minimalną kwotę, za jaką wolno jest sprzedać dom czy mieszkanie.

Jeśli w grę wchodzi przeniesienie własności nieruchomości, pełnomocnictwo powinno obejmować również reprezentowanie właściciela przed urzędami, osobami fizycznymi i prawnymi.

Czy da się odwołać pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela lokalu wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika. Może także zostać odwołane w dowolnym momencie i nie wymaga to sporządzenia aktu notarialnego.

Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela nieruchomości a wspólnota mieszkaniowa

Zagadnienie „pełnomocnictwo wspólnota mieszkaniowa” wymaga sięgnięcia do przepisów Kodeksu cywilnego, odnoszących się do tematu czynności prawnych, których można dokonać przez przedstawiciela. Jak czytamy:

Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

Bardzo istotne w kontekście pełnomocnictwa do zarządzania nieruchomością we wspólnocie mieszkaniowej jest jednak przede wszystkim rozróżnienie czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczających zwykły zarząd.

Do dokonania czynności zwykłego zarządu wystarczy pełnomocnictwo ogólne, które nie określa i nie wyodrębnia żadnych czynności prawnych, do jakich pełnomocnik został upoważniony.

W przypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest już pełnomocnictwo rodzajowe, upoważniające do dokonania czynności określonego rodzaju.

 

Co zaliczamy do czynności zwykłego zarządu?

Są to w głównej mierze sprawy związane z normalną eksploatacją rzeczy, z pobieraniem pożytków i dochodów, z uprawą gruntu, z konserwacją czy szeroko rozumianą ochroną, w postaci różnych czynności zachowawczych.

Zgodnie z ustawą o własności lokali, czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd są:

 • przyjęcie rocznego planu gospodarczego,
 • ustalenie wynagrodzenia zarządu,
 • ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu,
 • zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej,
 • udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej,
 • udzielenie zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu, powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy,
 • udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej,
 • nabycie nieruchomości,
 • dokonanie podziału nieruchomości wspólnej,
 • udzielenie zgody na podział nieruchomości gruntowej, zabudowanej więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym.

Warto zaznaczyć jednak, że wymienione czynności są jedynie przykładowe.

Zakwalifikowanie danej czynności do zwykłego zarządu lub do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu bywa niezwykle trudne, dlatego w celu uniknięcia sporów, najlepiej jest udzielać w każdym przypadku pełnomocnictwa rodzajowego – to ono stanowi podstawę prawną do dokonania czynności zarówno zwykłego zarządu, jak i czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

A kiedy warto udzielić pełnomocnictwa do zarządzania nieruchomością? Będzie to dobre rozwiązanie dla osób, które nie mogą zarządzać swoim mieszkaniem, ponieważ przebywają za granicą lub w innym mieście.

Poza tym na udzielenie pełnomocnictwa decydują się też te osoby, którym brakuje czasu na osobiste zajmowanie się na przykład sprzedażą czy wynajmem mieszkania.

 

Podsumowanie

W celu reprezentowania właściciela lokalu należy posiadać stosowne pełnomocnictwo. Oprócz tego pełnomocnik powinien mieć niniejszy dokument zawsze przy sobie, ponieważ bez okazania dokumentu pełnomocnictwa zarząd np. wspólnoty może odmówić mu możliwości reprezentowania właściciela lokalu na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej.

Należy pamiętać, że pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do podejmowania czynności zwykłego zarządu, natomiast pełnomocnictwo rodzajowe stanowi umocowanie do podejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd.

Powyżej pobierzesz wzór pełnomocnictwa ogólnego jak i rodzajowego i w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujesz, możesz użyć jednego lub drugie wzoru.

Właściciel lokalu mieszkalnego, czyli mocodawca, który jest formalnie właścicielem mieszkania – umocowuje pełnomocnika jednostronnym oświadczeniem mocodawcy do dokonania w jego imieniu określonej czynności związanej z zarządzaniem nieruchomością.

*pełnomocnictwo może też służyć do reprezentowania współwłaścicieli lokalu.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze