Ugoda po stłuczce WZÓR do wypełnienia + instrukcja

Jak sporządzić bezpieczną i skuteczną dla obu stron ugodę po stłuczce? ugoda po stłuczce to rozwiązanie, które pozwala sprawcy kolizji uniknąć konsekwencji utraty zniżek OC, natomiast poszkodowanemu ugoda gwarantuje zaoszczędzenie czasu na formalnościach związanych z egzekwowaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej sprawcy kolizji (gdzie niemal pewne jest, że trzeba będzie składać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela za zaniżone odszkodowanie).

Wstęp

ugoda-po-stluczce-wzor-pdf-docCzym jest ugoda? porozumienie tego typu polega na zapłacie poszkodowanemu ustalonej wspólnie kwoty celem pokrycia wyrządzonych strat. Warto pamiętać, że zawarcie ugody wiąże się z pewnym ryzykiem dla obydwu kierowców, stąd decydując się na takie rozwiązanie, należy sporządzić porozumienie w formie pisemnej, uwzględniając w dokumencie wszelkie istotne postanowienia takiej ugody.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór ugody, którą pobierzesz poniżej:

Ugoda po stłuczce wzór

Kiedy można zawrzeć ugodę po stłuczce?

ugoda-po-stluczce-wzor-pismaUgoda po kolizji drogowej dotyczy drobnych uszkodzeń pojazdów – zadrapań, zarysowań – które można usunąć bez udziału towarzystwa ubezpieczeniowego. Na miejsce takiego zdarzenia nie trzeba wzywać policji, o ile szkody mają wyłącznie charakter majątkowy.

W przypadku drobnej kolizji kierowcy mogą więc spisać wspólne oświadczenie – oświadczenie sprawy kolizji – w którym opiszą okoliczności szkody oraz kwestie odpowiedzialności sprawcy zdarzenia.

Jeżeli kierowcy są zgodni co do odpowiedzialności za spowodowanie kolizji, nic nie stoi na przeszkodzie zawarcia ugody i zapłaty za szkody komunikacyjne z własnej kieszeni.

Jednak w przypadku, kiedy sprawca nie przyznaje się do winy, lub kierowcy nie są w stanie dojść do porozumienia, aby ustalić sprawcę i poszkodowanego, konieczne może okazać się wezwanie na miejsce policji.

Służby zaleca się wezwać także w przypadku, kiedy jeden z kierowców zachowuje się w podejrzany sposób – chce zbiec z miejsca zdarzenia lub wydaje się nietrzeźwy.

 

Jakie zagrożenia wynikają z zawarcia ugody po stłuczce?

ugoda-po-stluczce-wzor-pismaNieprawidłowo zawarta ugoda po stłuczce, w której brakuje ważnych elementów, może okazać się pułapką, zwłaszcza dla sprawcy kolizji. Dokument często daje bowiem złudne poczucie bezpieczeństwa.

Poszkodowani nierzadko po przemyśleniu sprawy zaczynają kwestionować warunki zawartej ugody, chcąc osiągnąć dodatkowe korzyści materialne. Mogą na przykład utrzymywać, że ich podpis na piśmie został podrobiony lub że zawarli ugodę – będąc w błędzie.

Artykuł 918 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) mówi bowiem, że:

Uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie byłyby powstały, gdyby w chwili zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy.

Ugoda w sprawie kolizji drogowej może okazać się niekorzystna również z perspektywy poszkodowanego, który w chwili zawierania takiego porozumienia nie zna jeszcze prawdziwego zakresu powstałych szkód. Decydując się na przyjęcie konkretnej sumy pieniędzy w chwilach następujących tuż po zdarzeniu, kierowca nie wie bowiem, ile faktycznie zapłaci za naprawę.

 

Co powinna zawierać ugoda w sprawie kolizji drogowej?

ugoda-po-stluczce-wzor-pismaSporządzając ugodę w sprawie kolizji drogowej, należy dopilnować, aby powstały dokument zawierał jak najwięcej szczegółów. Warto wykorzystać w tym celu wzór ugody po kolizji drogowej, który pozwoli uwzględnić w piśmie wszystkie niezbędne dane poszkodowanego i sprawcy.

Jak napisać ugodę z poszkodowanym? Dokument nie może obyć się przede wszystkim bez takich informacji, jak:

  • data i miejsce zawarcia ugody,
  • określenie stron ugody (imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania),
  • opis okoliczności powstania roszczenia,
  • oświadczenie sprawcy wypadku o wysokości jego bezspornego rozwiązania,
  • informacje na temat terminu i sposobu płatności,
  • oświadczenie poszkodowanego o zrzeczeniu się dalszych roszczeń,
  • czytelne podpisy obu stron.

Ryzykowne jest zarówno zawarcie ugody w formie ustnej, jak i zawarcie jej w formie pisemnej z pominięciem któregokolwiek ze wskazanych dokumentów. Właśnie dlatego warto wydrukować i zawsze mieć przy sobie w pojeździe wzór ugody w sprawie naprawienia szkody.

Jak kierowcy powinni zachować się po kolizji?

ugoda-po-stluczce-wzor-pismaDrobne stłuczki na drodze to codzienność, stąd każdy powinien wiedzieć, jak zachować się w sytuacji, kiedy to on stanie się sprawcą lub poszkodowanym w takim zdarzeniu. Warto pamiętać, że niezależnie od okoliczności, najważniejsze jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia, w celu zapobiegnięcia kolejnym kolizjom.

Uszkodzone auta należy usunąć więc z drogi, a miejsce oznaczyć przy pomocy trójkątów ostrzegawczych, umieszczonych w odpowiedniej odległości (zgodnie z przepisami ruchu drogowego). Konieczne jest także uruchomienie świateł awaryjnych.

 

Kiedy kierowcy zadbają o bezpieczeństwo własne i innych, mogą przystąpić do ustalenia między sobą przebiegu całego zdarzenia a tym samym do określenia sprawcy kolizji. Jeśli są w tym zakresie zgodni, mogą spisać ugodę i rozjechać się w swoje strony.

Jeżeli natomiast nie mogą uzgodnić między sobą, kto ponosi winę, muszą wezwać policję.

Co jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia? W takiej sytuacji siłą rzeczy niemożliwe będzie zawarcie ugody. Poszkodowany powinien jednak postarać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów, które pozwolą policji namierzyć drugiego kierowcę.

Należy zwrócić więc uwagę na kierunek, w którym oddalił się sprawca, na jego wygląd oraz na wygląd samego pojazdu (marka, kolor, numer rejestracyjny).

Podsumowanie

Podpisanie ugody dotyczącej kolizji wyklucza całkowicie udział zakładu ubezpieczeń i wypłatę odszkodowania z OC sprawcy, ponieważ sprawca kolizji oraz poszkodowany, którego auto ucierpiało na skutek zdarzenia – dogadują się co do wysokości kwoty zadośćuczynienia.

Po podpisaniu ugody i dokonaniu wypłaty odszkodowania obie strony zdarzenia mogą rozjechać się w swoich kierunkach. Od tego momentu, zadaniem obu stron będzie naprawa auta we własnym zakresie.

Podpisanie ugody powinno więc zamknąć proces likwidacji szkody, a więc i możliwość wnoszenia dalszych roszczeń bądź dopłat do odszkodowania, a także udział towarzystwa ubezpieczeniowego.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

2 komentarzy w “Ugoda po stłuczce WZÓR do wypełnienia + instrukcja”
  1. Zgodzę się z tym, że w większości przypadków lepiej dogadać się między sobą, bo firmy ubezpieczeniowe zaniżają wysokość odszkodowania i namawiają do zawarcia ugody z ubezpieczycielem, a to nie zawsze dobry pomysł, bo podpisując ugodę z ubezpieczycielem tracimy prawo do dochodzenia roszczeń, jeśli naprawa samochodu okaże się droższa niż zakładaliśmy.

Comments are closed.