Zasiłek rodzinny w HOLANDII – czy komornik może go zająć?

Witam serdecznie. Mój partner pracuje poza granicami RP, a dokładniej w Holandii. Ja pracuję i mieszkam w Polsce. Otrzymuję w Polsce zasiłek rodzinny na nasze dziecko. Jednakże partner dowiedział się, że mogę być wnioskodawczynią o przyznanie zasiłku rodzinnego, jak i dodatku do tego zasiłku w Holandii.

Pieniążki z tych tytułów mają wpływać mi na polskie konto bankowe. Pytanie brzmi: czy komornik może zająć rodzinne z zagranicy? z Holandii?


Czy komornik może zabrać pieniądze na dzieci?

Zgodnie z treścią art. 833 § 6 kpc. nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076).

W praktyce zatem komornik prowadzący przeciwko dłużnikowi egzekucję nie może zabrać pieniążków pochodzących m.in. z:

 • alimentów,
 • świadczeń pieniężnych wypłacanych przez Fundusz Alimentacyjny,
 • świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego) niezależnie od tego, przez jakie państwo są wypłacane,
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),
 • świadczeń opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy),
 • rodzina 500 plus,
 • 300+ wyprawka dla dziecka.

… nawet jeśli środki te wpływają na rachunek bankowy dłużnika.

Wszystkie powyżej podane świadczenia wolne są od zajęcia. Komornik nie ma prawa zająć ani zablokować świadczeń rodzinnych. Może natomiast dokonać zajęcia rachunku bankowego, na który będą wpływać i jeśli dłużnik nie podejmie stosownych kroków w odpowiednim czasie (założenie konta socjalnego), może dojść do sytuacji, kiedy środki te będą dla niego zablokowane.

Blokada na rachunku – jak chronić świadczenie rodzinne przed komornikiem?

Odnosząc się do twojego pytania: czy komornik może zająć świadczenie rodzinne z zagranicy? z Holandii?– niezależnie jaki organ i z którego państwa będzie przesyłać ci pieniądze na dzieci, zgodnie z zapisem cytowanego powyżej artykułu, są one wolne od zajęcia.

I tak jak napisałam, problem z ich wypłatą może zdarzyć się wówczas, kiedy zostaną wpłacone na twój rachunek bankowy. Bank bowiem jest jakby zleceniobiorcą komornika.

Mówi o tym art. 889 kpc.:

…wszczęcie egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego rozpoczyna się od przesłania do banku, w którym dłużnik posiada rachunek zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego.

Komornik nie ma dziś problemu, aby ustalić rachunek/rachunki należące do dłużnika. Dziś aplikacja OGNIVO stała się skutecznym i można powiedzieć podstawowym narzędziem pracy komornika.

Komornik po dokonaniu zajęcia rachunku nie ma jednak wglądu w historię operacji na koncie bankowym. Komornik nie widzi, z jakiego źródła wpływają pieniądze, dlatego, jeśli są to wpływy niepodlegające egzekucji, dłużnik sam powinien podjąć kroki, które ograniczą egzekucję z rachunku, poprzez założenie konta socjalnego.

Jak zwiększyć kwotę wolną od zajęcia na rachunku bankowym?

Tak jak napisałam powyżej, w sytuacji, kiedy komornik wysyła do banku zawiadomienie o zajęciu rachunku dłużnika, bank wprowadza blokadę, pozostawiając do dyspozycji klienta kwotę wolną, która obecnie wynosi 1 575 zł miesięcznie. Środki w tej kwocie są zwalniane z każdym kolejnym okresem rozliczeniowym.

Z egzekucji zwolnione są jednak m.in. świadczenia rodzinne na dzieci i jeśli wpływają na rachunek, powinny zostać oddane do dyspozycji klienta. Niekiedy bank automatycznie odblokowuje pieniądze, widząc nadawcę przelewu, jednak może dojść do sytuacji, kiedy środki nie zostaną zwolnione.

Aby nie dopuścić do blokady świadczenia rodzinnego z Holandii, już teraz możesz zająć się tą kwestią.

To, co możesz zrobić, by bank zwolnił pieniądze to:

 • udać się do komornika z wnioskiem o ograniczenie egzekucji z rachunku o świadczenia rodzinne wypłacane przez organ holenderski,
 • skontaktować się z bankiem i zapytać jakie dokumenty musisz złożyć, by kwota wolna od zajęcia została zwiększona,
 • założyć konto socjalne, którego komornik nie ma prawa zajmować.

Myślę, że zarówno komornik, jak i bank zobowiąże cię do przedłożenia decyzji o przyznaniu świadczenia rodzinnego na dzieci z Holandii. Mam nadzieje, że to wystarczy, by saldo wypłat zostało zwiększone.

Jeśli natomiast dojdzie do sytuacji, kiedy zarówno komornik, jak i bank odmówi ci zwolnienia środków ze świadczenia z Holandii, przysługuje ci skarga na czynność komornika. Jest to droga formalna, jednak nawet wówczas nie masz czego się bać, bo prawo jest po twojej stronie. Życzę powodzenia i pomyślnego rozwiązania sprawy!

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Zasiłek rodzinny w HOLANDII – czy komornik może go zająć?”
 1. Małgorzata

  Witam. Komornik sądowy zabrał mi świadczenia rodzinne na dziecko o które starałam się w Holandii, przez dłuższy czas. Gdy zostały mi przyznane i wypłacone na Polskie konto walutowe częściowo, bo jeszcze wszystkiego nie wypłacił urząd Holenderski. Z pierwszej części co wypłacił 1000 euro komornik zabrał dziecka pieniądze w kwocie 650 euro na pstryk palca.

  Co mogę zrobić aby komornik oddał dziecku pieniądze pochodzące ze świadczenia rodzinnego w Holandii? Proszę o kontakt – to bardzo ważne i pilne. Dziękuję.

 2. Witam serdecznie. Mój problem jest dokładnie taki sam jak w przedstawionym artykule. Dziś będąc u pana komornika i informując go, że zabrał całość należnej mu kwoty, powiedział, że ustawa o zajęciu świadczeń rodzinnych mówi tylko o świadczeniach z Polski, a nie np. z Holandii i nie wiem jak mu argumentować, że on myli się, że w ustawie jest mowa ogólnie o świadczeniach na dzieci bez różnicy, skąd z jakiego państwa one pochodzą.

Comments are closed.