Komornik zajął mi pieniądze na dzieci z programu 500 plus. O Komorniku dowiedziałem się dopiero w poniedziałek, a w środę komornik już zrobił zajecie. Pracuję i zarabiam, komornik wszedł mi na pensję i na konto bankowe. Jak mogę odzyskać te pieniądze na dzieci z programu 500+? czy komornik miał prawo zajmować te pieniądze?


Z tego co piszesz, jednoznacznie wynika, że komornik który wszczął i prowadzi przeciwko tobie postępowanie egzekucyjne nie zajął twoich pieniążków na dzieci z programu rodzina 500 plus, lecz dokonał zajęcia rachunku bankowego, na które świadczenie to wpływa.

Dokonując zajęcia rachunku bankowego, komornik nie wie jakie środki wpływają na rachunek dłużnika i jeśli ten nie zadziała w odpowiednim czasie może dojść właśnie do tak niefortunnej sytuacji, jaka właśnie spotkała ciebie i twoją rodzinę, czyli zajęcie przez komornika świadczenia 500+.

Blokada na rachunku bankowym następuje na zawiadomienie komornika, które ten może przesłać drogą elektroniczną. Cała procedura przebiega bardzo szybko. Dzięki nowoczesnej aplikacji o nazwie OGNIVO, komornik w przeciągu kilku minut jest w stanie odszukać rachunki bankowe dłużnika, które ten posiada w bankach komercyjnych, bankach spółdzielczych i skokach i następnie dokonać ich zajęcia.

500 plus na rachunku – czy komornik może zabrać pieniądze na dzieci?

Po otrzymaniu zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego przez komornika, bank dokonuje jego blokady. Zgodnie z obowiązującymi na 2018 roku normami w dyspozycji dłużnika bank pozostawia tzw. kwotę wolną od zajęcia w wysokości 1 575 zł miesięcznie.

Oznacza to, że wszystkie pozostałe ponad tę kwotę pieniążki, podlegają blokadzie, a dłużnik z momentem zajęcia traci możliwość swobodnego korzystania ze środków, które ponad tę kwotę na rachunku zgromadził.

Jednakże, w sytuacji kiedy na konto bankowe dłużnika wpływają środki wyłączone spod egzekucji, kwota wolna od zajęcia powinna zostać każdorazowo zwiększana o ich wysokość.

Zgodnie z treścią art. 833 § 6 kpc nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze ( świadczenie 500+) oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076).

Świadczenie rodzina 500 plus jest świadczeniem wychowawczym wypłacanym rodzicom na utrzymanie i wychowanie ich małoletnich dzieci – nie może być zatem przedmiotem egzekucji komorniczej.

Komornik zabrał pieniądze z 500 plus – jak je odzyskać?

To co spotkało ciebie, jestem przekonana, że dotknęło już masę dłużników przyjmujących świadczenie 500 plus na rachunek bankowy.

Tak jak napisałam powyżej, świadczenie wychowawcze 500 plus nie może być przedmiotem egzekucji komorniczej. Są to pieniądze wolne od zajęcia. Wie o tym z pewnością komornik który prowadzi twoją sprawę.

Piszesz, że twoje wynagrodzenie za pracę jest już zajęte przez komornika, dlatego najwłaściwszym wydaje się złożenie wniosku o uchylenie zajęcia oraz zwrot bezprawnie wyegzekwowanej kwoty, oraz wniosek o zwolnienie spod egzekucji rachunku bankowego na który wpływają pieniążki ze świadczenia 500 plus.

Twój wniosek o zwolnienie rachunku bankowego powinien spotkać się z aprobatą organu egzekucyjnego jeśli wykażesz, że na przedmiotowy rachunek wpływają jedynie środki wolne od zajęcia – czyli wynagrodzenie w kwocie wolnej od zajęcia i świadczenia społeczne na dzieci.

W tym celu do wniosku dołączyć należy zestawienie wpływów na rachunek z pełnych trzech ostatnich miesięcy. Poniżej zamieszczam gotowy wzór wniosku o zwolnienie spod zajęcia świadczeń nie podlegających zajęciu komorniczemu:

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia/świadczeń nieobjętych egzekucją

Jednakże dla pewności, że w przyszłości pieniądze na dzieci ze świadczenie 500 plus nie zostaną zablokowane radzę ci również skontaktować się z bankiem i poprosić o zwiększenie kwoty wolnej od zajęcia o te konkretne wpływy lub załóż sobie konto socjalne <– tutaj wyjaśniłam na jakiej zasadzie działa konto socjalne, oraz jak je krok po kroku założyć, zajrzyj tam koniecznie!

Pamiętaj, że z egzekucji komorniczej prócz świadczenia wychowawczego 500 plus zwolnione są min.:

  • zasiłek macierzyński i zasiłek ojcowski,
  • zasiłek rodzinny płacony na podstawie ustawy o zasiłku na dzieci,
  • świadczenia wypłacone na podstawie ustawy o państwowych świadczeniach zasiłkowych – renty rodzinne dla sierot,
  • zasiłki socjalne z MOPS-u,
  • zasiłki wypłacane przez budżet państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodzin ubogich,
  • zasiłki pielęgnacyjne.

O wszystkie te wpłaty bank powinien zwiększyć kwotę wolną od zajęcia, z której dłużnik ma prawo korzystać w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku zasiłków i świadczeń wypłacanych przez organy państwowe informacją potrzebną dla zwolnienia środków jest nadawca przelewu.

Natomiast w przypadku alimentów wpłacanych bezpośrednio przez zobowiązanego, bank może zażądać przedłożenia wyroku alimentacyjnego lub zawartej w sprawie ugody.

Mam nadzieje, że działania, o których napisałam pomogą ci szybko odzyskać zajęte pieniążki z 500+. Jeżeli jednak zdarzy się tak, że komornik nie będzie łaskawy zwolnić zajętego świadczenia wiedz, że możesz złożyć skargę na czynności komornika, a dla zabezpieczenia świadczenia 500 plus, tak jak pisałam, powinnaś otworzyć bezpieczny rachunek rodzinny (konto socjalne). Życzę pomyślnego rozwiązania sprawy!

Artykuły, które wybrałam specjalnie dla Ciebie: