Gwarancja rozruchowa na silnik WZÓR do wypełnienia

gwarancja-rozruchowa-na-silnikGwarancja rozruchowa to termin, którego nie znajdziemy w żadnych przepisach prawnych. Ten szczególny rodzaj gwarancji wykształcił się w praktyce handlowej i funkcjonuje przede wszystkim w odniesieniu do produktów używanych. Na czym polega więc gwarancja rozruchowa na silnik samochodowy?

Wstęp

gwarancja-rozruchowa-na-silnik-wzor-pdf-docSprzedający – sprzedając używany silnik – oświadcza na piśmie, że silnik działa i jest gotowy do zamontowania w innym aucie. Kupujący otrzymuje zatem pisemną gwarancję rozruchową, że silnik jest w stanie technicznym umożliwiającym dalsze jego eksploatowanie. Oświadczenie sprzedającego powinno być sporządzone na piśmie i powinno zawierać kilka niezbędnych z formalnego punktu widzenia – zapisów.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego prawidłowego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór gwarancji rozruchowej na silnik samochodowy, którą pobierzesz poniżej:

Gwarancja rozruchowa na silnik wzór

Co to jest gwarancja rozruchowa?

gwarancja-rozruchowa-na-silnikGwarancja rozruchowa polega na oświadczeniu sprzedającego (gwaranta), że produkt będący przedmiotem oferty działa, czyli jest sprawny. Gwarancja tego typu funkcjonuje obok rękojmi, co oznacza, że nie wyklucza jej, lecz stanowi niejako jej uzupełnienie.

Termin gwarancji rozruchowej pojawił się i rozwinął w praktyce handlowej. Nie ma zastosowania w przepisach prawnych, co oznacza, że te również w żaden sposób nie regulują jej zasad. Udzielający gwarancji rozruchowej po prostu oświadcza, że oferowany przez niego sprzęt działa.

Jeśli tak nie jest, można zwrócić go w umówionym terminie.

Warto pamiętać, że gwarancja rozruchowa nie jest prawnie wiążąca. Stanowi dobrowolne obwieszczenie, które nie zobowiązuje stron, o ile nie jest udzielone na piśmie i nie posiada sprecyzowanych warunków. Jeśli oświadczenie gwaranta (np. osoba fizyczna) nie określa jego obowiązków, nie stanowi prawnie wiążącej gwarancji.

Czym jest gwarancja rozruchowa na silnik?

gwarancja-rozruchowa-na-silnikGwarancja na silnik bardzo często jest gwarancją rozruchową, czyli obowiązującą do „pierwszego uruchomienia”, które pozwala sprawdzić, czy część jest sprawna, tj. uruchamia się i działa. Okres gwarancji rozruchowej na silnik to z reguły maksymalnie miesiąc, w trakcie którego kierowca, który zauważy jakiekolwiek wady zakupionej części, może złożyć na nią reklamację.

Warto wiedzieć, że gwarancja rozruchowa na silnik obowiązuje wraz z rękojmią, dlatego nawet po upływie krótkotrwałej gwarancji rozruchowej, konsument ma prawo do roszczeń o wymianę, naprawę lub zwrot poniesionych kosztów.

Jeśli kupno używanego silnika dotyczy transakcji pomiędzy osobą fizyczną a przedsiębiorcą, kupującego chronią zapisy ustawy o prawach konsumenta.

W takich relacjach reklamację można złożyć na podstawie:

 • dobrowolnej gwarancji gwaranta, w której ten określa prawa gwaranta i uprawnienia konsumenta, a także czas trwania gwarancji i inne warunki dochodzenia roszczeń (taka gwarancja nie ogranicza uprawnień wynikających z rękojmi),
 • rękojmi za prawne lub fizyczne wady towaru, lub niezgodność produktu z umową.

 

Rękojmia obowiązuje nawet po wygaśnięciu gwarancji rozruchowej. Jeśli przed upływem roku zakupiony towar okazuje się wadliwy, to zgodnie z zasadami rękojmi przyjmuje się, iż wada istniała już w momencie sprzedaży produktu.

Zgodnie z ustawą, zgłoszenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od dnia jej stwierdzenia.

Zakup silnika a gwarancja rozruchowa

gwarancja-rozruchowa-na-silnikKupno używanego silnika to ekonomiczna alternatywa dla zakupu nowej części, która wraz z kosztami montażu może mocno nadszarpnąć domowy budżet.

Takie podzespoły są z reguły objęte gwarancją rozruchową, czyli dobrowolną gwarancją sprzedawcy, który oświadcza, że silnik jest sprawny, czyli „pali” i spełnia swoją funkcję.

Używane silniki samochodowe z gwarancją rozruchową to dosyć trudny temat, bowiem w okresie obowiązywania takiej gwarancji niemal niemożliwym jest faktycznie przetestować sprawność takiego podzespołu.

Kupujący musi zamontować używany silnik i wykonać próbę olejową na dystansie co najmniej 1000 metrów, aby przekonać się, czy część jest w pełni sprawna (np. nie zużywa zbyt dużej ilości oleju).

Niesprawny silnik z gwarancją rozruchową

gwarancja-rozruchowa-na-silnikCo zrobić, kiedy silnik z gwarancją rozruchową okaże się wadliwy – na przykład nie ma mocy lub bierze olej? Przede wszystkim należy zgłosić taki fakt sprzedawcy najszybciej jak to możliwe. Jeśli przedsiębiorca dba o swoją opinię, powinien postarać się dojść z klientem do porozumienia.

W przypadku, kiedy sprzedający wypiera się faktu zbycia uszkodzonego silnika, warto wykonać odpowiednie badania, które potwierdzą jego niesprawność (dla celów dowodowych).

Kiedy gwarancja rozruchowa silnika przestanie obowiązywać, sprzedający nadal odpowiada za wady produktu z tytułu rękojmi. Należy pamiętać jednak, że muszą one istnieć już w chwili zakupu. Jeśli sprzedawca o nich wie, ma obowiązek poinformować o tym nabywcę najpóźniej w chwili zakupu.

Nieujawnione wady, czyli tak zwane wady ukryte, również uprawniają konsumenta do złożenia reklamacji. Kupujący musi jednak postarać się jakoś je udowodnić, na przykład wskazać, że silnik był remontowany i zabieg przeprowadzono nieprawidłowo.

 

Niezależnie od tego, czy rozruchowa gwarancja na silnik jeszcze obowiązuje, czy musimy powoływać się już na rękojmię, warto mieć świadomość, jak dużą rolę odgrywa czas zgłoszenia wykrytej wady. Z jednej strony trudno przetestować silnik w ciągu kilku dni czy tygodni.

Z drugiej zaś strony reklamując taką część po roku, musimy liczyć się z faktem, iż trudniej będzie nam udowodnić, że wada silnika nie powstała w wyniku naszej eksploatacji.

Co powinna zawierać gwarancja rozruchowa na silnik?

gwarancja-rozruchowa-na-silnikAby gwarancja rozruchowa na silnik miała moc prawną i była dla sprzedawcy wiążąca, należy sporządzić ją w formie pisemnej i sprecyzować warunki takiej gwarancji. Można wykorzystać w tym celu przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia druk, czyli wzór gwarancji rozruchowej na silnik.

Taki dokument pomoże przygotować pismo, które zapewni konsumentowi pełną ochronę.

Gwarancja powinna określać strony transakcji kupna-sprzedaży oraz przedmiot takiej transakcji. Dokument musi zawierać:

 • datę i miejsce,
 • dane kupującego,
 • dane sprzedającego,
 • dane towaru, w tym przypadku silnika,
 • określenie czasu trwania gwarancji (np. 7, 14 lub 30 dni),
 • określenie warunków składania reklamacji,
 • wskazanie możliwych rozwiązań zgłoszonej reklamacji.

Sprzedający udziela gwarancji rozruchowej z własnej woli, co oznacza, że treść takiego dokumentu można sformułować dowolnie. Przedsiębiorca decyduje, jaki okres czasu obejmie gwarancja rozruchowa oraz w jaki sposób rozpatrywane będą ewentualne reklamacje.

Może zaproponować w tym przypadku wymianę części na inną, naprawę silnika lub zwrot poniesionych kosztów.

W ostatnim przypadku warto wziąć pod uwagę także poboczne koszty związane z wymianą silnika. Zabiegowi zawsze towarzyszy bowiem konieczność wymiany oleju, napędu rozrządu, napędu osprzętu i uzupełnienia płynu chłodzącego.

Do tego dolicza się także koszty robocizny i transportu, jeśli pierwotnie nie były wliczone w cenę zakupu silnika i usługi jego montażu.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Gwarancja rozruchowa na silnik WZÓR do wypełnienia”
 1. Kupiłem używany silnik, myślałem że gwarancja będzie na 30 dni, a jest napisane, że do “pierwszego uruchomienia”, czy to zgodne z prawem?

  1. Grzegorz Szwaciński

   Gwarancję rozruchową na silnik nie regulują żadne przepisy, dlatego okres jej trwania w pełni zależy od sprzedawcy. Dopuszcza się więc gwarancję do pierwszego uruchomienia.

Comments are closed.