Gwarancja rozruchowa WZÓR w wersji PDF i DOC

Jak napisać gwarancję rozruchową rzeczy używanej? gwarancja rozruchowa to termin, który pojawił się i rozwinął w praktyce handlowej, jednak nie ma zastosowania w przepisach prawnych.

Jak sporządzić taki dokument? oprócz danych sprzedawanego przedmiotu gwarant udzielający gwarancji rozruchowej oświadcza, że sprzedawany produkt działa zgodnie z jego przeznaczeniem.

gwarancja-rozruchowa-wzor-pdf-docKupujący może więc zwrócić wadliwy towar, jeśli okaże się, że nie spełnia on warunków gwarancji rozruchowej. Aby ułatwić Ci przygotowanie pisemnej gwarancji rozruchowej, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór, który pobierzesz w dalszej części niniejszego artykułu.

Czym jest gwarancja rozruchowa?

Gwarancja rozruchowa to rodzaj gwarancji wykształconej w praktyce handlowej, jednak niemającej zastosowania w przepisach prawa. Jeśli ktoś udziela gwarancji tego typu, oświadcza tym samym, że sprzęt lub rzecz działa.

W przypadku, gdy towar okazuje się wadliwy, kupujący może zwrócić go w wyznaczonym w gwarancji terminie. Gwarancja rozruchowa nie jest prawnie wiążąca, gdyż stanowi dobrowolne obwieszczenie, nieskuteczne prawnie i niezobowiązujące stron.

Warto dokładnie zgłębić charakter gwarancji rozruchowej, aby wiedzieć, do czego jako sprzedawca się zobowiązujesz. Najlepszym rozwiązaniem jest zawsze pisemna gwarancja rozruchowa, która precyzuje zasady gwarancji w formie szczegółowych postanowień. Wzór gwarancji rozruchowej pobierzesz poniżej:

Gwarancja rozruchowa wzór

Gwarancja rozruchowa od osoby prywatnej

Kodeks cywilny normuje kwestię uprawnień, jakie przysługują kupującemu w razie zakupu wadliwego produktu. Dzięki przepisom zawartym w kodeksie cywilnym konsument może skorzystać z uprawnienia do rękojmi lub uprawnienia z tytułu gwarancji jakości, jeśli sprzedawca takową ustanowi.

Regulacje odnoszą się przede wszystkim do sprzedaży rzeczy, których niewadliwość trudno jest zbadać w momencie odbioru.

Czego może więc dotyczyć 30 dniowa gwarancja rozruchowa?

rodzaje-gwarancji-rozruchowejGwarancja rozruchowa na części używane – jest udzielana w celu sprawdzenia, czy część jest kompatybilna i sprawdza się w swojej roli. Może ona zostać ograniczona czasowo, na przykład do tygodnia lub dwóch.

rodzaje-gwarancji-rozruchowejZ kolei gwarancja rozruchowa na silnik obowiązuje zwykle do pierwszego uruchomienia, które pozwala sprawdzić, jak sprzęt funkcjonuje. Ze względu na wysoki koszt części samochodowych, kupno elementów używanych, pochodzących na przykład z aut powypadkowych stanowi dobre rozwiązanie.

rodzaje-gwarancji-rozruchowejDużym zainteresowaniem cieszy się między innymi gwarancja rozruchowa na skrzynię biegów – cena nowego produktu jest bowiem bardzo wysoka.

rodzaje-gwarancji-rozruchowejGwarancja rozruchowa często udzielana jest także na sprzęty elektryczne i elektroniczne. Kupując od osoby prywatnej urządzenia RTV i AGD, warto zażądać udzielenia jej na piśmie.

rodzaje-gwarancji-rozruchowejGwarancja rozruchowa na telefon pozwoli sprawdzić, czy urządzenie uruchamia się i działa prawidłowo, a także czy posiada wytrzymałą baterię. Podobnie dobrym rozwiązaniem będzie gwarancja rozruchowa na laptopa, która umożliwi nabywcy sprawdzenie faktycznego stanu produktu, jego wydajności i żywotności wbudowanej baterii.

rodzaje-gwarancji-rozruchowejGwarancja rozruchowa na rzeczy używane ma charakter dobrowolny.  Sprzedawca może, lecz nie musi jej udzielać. Sam formułuje także jej treść. Kupujący, przyjmując taką gwarancję, wyraża jednocześnie zgodę na warunki określone przez sprzedawcę.

Ten, w przypadku zgłoszenia wady towaru, może oddać nabywcy pieniądze, naprawić sprzęt lub wymienić go na inny.

 

Co powinien zawierać druk gwarancji rozruchowej?

Umowa gwarancji rozruchowej może zostać zawarta na podstawie swobody zawierania umów. Jej treść nie jest zatem ustalona w przepisach prawa. Dokument powinien określać jednak strony umowy kupna sprzedaży towaru, jej przedmiot i doprecyzowanie obowiązków gwaranta. Warunki gwarancji rozruchowej ustala sprzedający, czyli gwarant.

Kupujący podpisując dokument oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje zasady gwarancji.

Pisemna gwarancja rozruchowa powinna określać termin obowiązywania gwarancji, który jest z reguły krótki. Może ograniczać się jedynie do chwili pierwszego uruchomienia sprzętu lub trwać w sposób ciągły, na przykład trzy miesiące lub standardowe 30 dni.

Dokument musi odnieść się także do sposobów rozwiązywania ewentualnego zgłoszenia reklamacyjnego. Sprzedawca może zaproponować w tym przypadku trzy sposoby rozpatrzenia takiego zgłoszenia: wymianę, naprawę lub zwrot kosztów.

Ochrona konsumenta a gwarancja rozruchowa

Jeśli kupujący dokonuje zakupu u przedsiębiorcy, nie musi przejmować się terminem gwarancji rozruchowej, ponieważ jest chroniony przez prawo – ustawę o prawach konsumenta i Kodeks Cywilny. Kupowany towar powinien być zgodny z opisem sprzedawcy, czyli zasadniczo nie może mieć wad.

Jeżeli po zakupie okazuje się wadliwy, konsument ma prawo reklamować go na podstawie:

 • gwarancji, jeśli gwarant takowej udzielił,
 • z tytułu rękojmi za wady fizyczne bądź prawne.

Zasady gwarancji ustalane są przez gwaranta, który określa uprawnienia konsumenta, czas obowiązywania gwarancji, a także inne warunki dotyczące dochodzenia roszczeń. Gwarancja nie powinna wyłączać ani ograniczać uprawnień kupującego, jakie wynikają z niezgodności towaru z umową, czyli z tytułu rękojmi za wady.

 

Jeśli przedmiot jest objęty rękojmią i okaże się wadliwy w pierwszym roku od wydania go nabywcy, przyjmuje się, że posiadał wadę już w momencie sprzedaży. Konsument może zgłosić taką wadę w terminie dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności.

Dodatkowo, w przypadku zawierania umów na odległość, każdemu konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu i zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.

Podsumowanie

Pojęcie gwarancji rozruchowej wzięło się z potrzeb rynku handlowego, gdzie często w obrocie znajdują się rzeczy używane. Kupujący, posiadając gwarancję rozruchową, ma możliwość reklamacji towaru, gdy posiada on:

 • wady fizyczne,
 • wady prawne,
 • bądź jest niezgodny z umową.

W piśmie gwarancyjnym powinien znaleźć się zapis dotyczący obowiązków gwaranta.

Warto też zaznaczyć, że gwarancja taka ma charakter dobrowolny, jasno tym mówią art. 577 i następne Kodeksu cywilnego:

Art. 577 Kodeksu cywilnego

§ 1. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.

§ 2. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

§ 3. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

§ 4. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,73 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Gwarancja rozruchowa WZÓR w wersji PDF i DOC”
 1. Czy ja, sprzedając części używane do samochodów, jako osoba fizyczna mogę wystawić gwarancję rozruchową np. 7 dni? czy osoba fizyczna może tak robić? czy trzeba być przedsiębiorącą, mieć np. zarejestrowaną działalność gospodarczą? chcę tylko udzielić gwarancji na kilka dni że sprzęt działa, handluję używanymi częściami już 2 lata, i klienci bardzo często pytają o gwarancję rozruchową…

  1. Grzegorz Szwaciński

   Witaj Patryk, jako osoba fizyczna możesz udzielać gwarancji rozruchowej na części używane, silnik itp. nie ma żadnych przeszkód.

Comments are closed.