Komornik zabrał moje pieniądze z konta dłużnika! Jak postępować?

Witam, przelałam swoje wynagrodzenie za pracę za granicą na konto walutowe znajomej, bo ja swojego konta walutowego nie posiadam, ale nie wiedziałam, że ona ma komornika i tę kasę zablokował komornik, byłam u tego komornika, aby to wyjaśnić, ale pani kierownik kancelarii komorniczej twierdzi, że nic z tym nie zrobię.

A pan komornik się ukrywa i nie można się z nim spotkać w żaden sposób, a osoby pracujące w kancelarii są nieprzyjemne.

Gdzie mam się zgłosić, aby móc odzyskać swoje wynagrodzenie? mam na to potwierdzenia, że to nie są pieniążki osoby zadłużonej, a moje, dziękuję.


Witaj, szkoda, że twoja koleżanka nie uprzedziła cię o tym, że ma problemy z komornikiem. Gdybyś o fakcie tym wiedziała, z pewnością znalazłabyś inne wyjście niż korzystanie z jej zajętego przez komornika konta i całej sprawy by nie było.

Ale być może owo zdarzenie wpłynie na ciebie i w końcu stwierdzisz, że najwyższy czas, by założyć własny rachunek oszczędnościowy z kontem walutowym.

Jeśli pracujesz za granicą, to możesz skorzystać właśnie z oferty tamtejszych banków. Takie rozwiązanie to świetny pomysł również dla osób zadłużonych, które chcą uniknąć zajęcia wypracowanej w innym kraju pensji, bo zagranicznego konta nasz polski komornik przez wzgląd na swoją właściwość miejscową (ograniczenie działania na teren Polski) zająć nie może.

Komornik zajął pieniądze osoby trzeciej – co robić?

Wracając jednak do twojego problemu, to wydaje mi się, że sprawę należy regulować na stopie formalnej. Bo to, że nie możesz nawiązać kontaktu z właściwym komornikiem, a jego pracownicy cię zbywają i nie są mili, nie jest dla mnie sprawą obcą.

Część komorników działa bardzo wygodnie, większość spraw zlecając zatrudnionym przez siebie osobom, od których w konsekwencji niewiele zależy i z którymi nie wiele można wyjaśnić. I w twojej sprawie jest podobnie.

Jak odzyskać zajęte przez komornika pieniądze?

Zacznij więc odzyskiwanie zajętych przez komornika pieniędzy z rachunku bankowego koleżanki, podejmując kontakt z wierzycielem, bo przecież to na jego zlecenie działa komornik i też na jego wniosek może dokonać zwrotu błędnie pobranej kwoty.

Kontakt do wierzyciela najłatwiej uzyskasz jeśli jego osobę wskaże ci dłużniczka – twoja koleżanka. Możesz zacząć od telefonu, przedstawiając ustnie realia sprawy.

Jeśli spotkasz się z negatywną reakcją wierzyciela, to uważam, że zasadnym będzie wystosowanie do niego oficjalnego wniosku o zwrot zajętych przez komornika środków. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokonanej wpłaty, o której wspominasz, jako dowód w sprawie.

Kontakt z komornikiem – wniosek o zwrot błędnie pobranych środków

W tym samym czasie należałoby jeszcze raz spróbować umówić się na spotkanie z komornikiem.

Zadzwoń więc do jego kancelarii i zapytaj, w jakie dni komornik przyjmuje interesantów. To ustawodawca nałożył na komorników obowiązek wyznaczenia dni i godzin, w których mają pozostać w dyspozycji petentów.

Zakłada się, że komornik powinien pracować dla interesantów przynajmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Nie ma więc możliwości, by działająca kancelaria zbywała swoich klientów tym, że komornik jest zajęty lub pracuje w terenie.

Spróbuj “wcisnąć” się na najbliższy termin, powołując się na pilność i powagę sprawy i na rozmowę z komornikiem udaj się z krótko napisanym wnioskiem o zwrot błędnie zajętych pieniędzy z dowodem dokonanej wpłaty na zajęty rachunek.

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Jeśli będziesz miała szczęście, to komornik przyjmie twój wniosek oraz przedstawiane argumenty i dokona zwrotu niewłaściwie pobranej kwoty, która nie należała do dłużniczki.

Obawiam się jednak, że jeśli trafisz na komornika, który “lubi” obracać bezprawnie zajętymi środkami, a wierzyciel również pozostanie bierny na twoje prośby, to sprawa odzyskania zajętej pensji przeciągnie się w czasie i będzie wymagać od ciebie jeszcze większego zaangażowania, bowiem nie pozostanie ci nic innego jak złożenia do sądu powództwa ekscydencyjnego.

Jest to rodzaj powództwa przeciwegzekucyjnego, które przysługuje nie dłużnikowi, lecz osobie trzeciej, której prawa zostały naruszone w toku prowadzonej przez komornika egzekucji.

Obrona osoby trzeciej przed egzekucją – powództwo ekscydencyjne

Zgodnie z art. 841 § 1 kpc. osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

Zatem to, co musisz wiedzieć, by móc skutecznie dochodzić zwrotu zajętych pieniędzy przed sądem:

  • pozew o zwolnienie zajętych środków należy wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o ich zajęciu,
  • pozew wnosi się do sądu rzeczowo właściwego, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja,
  • w pozwie należy przytoczyć wszelkie zarzuty, jakie w tym czasie można zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu,
  • pozwanym w sprawie nie jest komornik, lecz strony postępowania egzekucyjnego, czyli dłużnik i wierzyciel,
  • osoba trzecia wnosząca pozew przeciwegzekucyjny ma prawo żądać zasądzenia na jej rzecz od pozwanych zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych (opłata od pozwu, wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika procesowego),
  • od pozwu pobierana jest opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

Podsumowując

Aby uzyskać zwrot błędnie potrąconych przez bank i przekazanych na konto komornika pieniędzy, które wpłaciłaś na rachunek bankowy dłużniczki, po pierwsze musisz skontaktować się z wierzycielem, bo to on pozostaje „zleceniodawcą” komornika.

W tym samym czasie warto próbować rozwiązać sprawę, składając do komornika wniosek o zwrot zajętych środków.

Jeśli ani wierzyciel, ani komornik nie zechcą przychylić się do twojego żądania, zasadnym będzie wytoczenie powództwa przeciegzekucyjnego.

Tu musisz jednak działać szybko, bo pozew w sprawie należy wnieść w terminie 30 dnia od dnia powzięcie informacji w przedmiocie zajęcia.

Mam nadzieje, że podejmiesz niezbędne kroki, dzięki którym problem zajętych przez komornika pieniędzy wyjaśni się bez potrzeby rozwiązywania sprawy na drodze sądowej. Życzę powodzenia i trzymam kciuki!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Komornik zabrał moje pieniądze z konta dłużnika! Jak postępować?”
  1. Komornik zajął moje wynagrodzenie za pracę, które wpłynęło na konto dłużnika. Napisałem w tej sprawie pismo do komornika o zwrot zajętych bezprawnie pieniędzy, po czym nie otrzymałem pisma zwrotnego od komornika, do tego zadzwoniłem do niego, a on powiedział, że nie sprawdza czyje i skąd przychodzą przelewy na konto dłużnika, to odpowiedziałem, że złożę skargę na czynności komornicze do sądu. Jak odzyskać pieniądze od komornika?

Comments are closed.