Komornik zajął wynagrodzenie, konto bankowe i zwrot podatku

Witam. Miesiąc temu dostałam pismo, ze komornik wszczął egzekucję i zajmuje mi konto bankowe, wynagrodzenie, oraz zwrot z podatku. Jestem w ciąży i drugi miesiąc jestem też na zwolnieniu l4, jednak w tamtym miesiącu moje wynagrodzenie wynosiło tyle, co najniższa krajowa.

Dzisiaj przypada dzień wypłat na konto wpłynęło 1113.50 jednak wolne środki to 5 zł z groszami, nie mogę wybrać pieniędzy, ani nie mogę zapłacić kartą, mimo że saldo wynosi ponad 1 tysiąc, resztę pieniędzy zapewne księgowa przelała na konto komornikowi.

I tu moje pytanie: ile ze zwolnienia chorobowego może zabrać mi komornik? czy ma prawo zablokować mi konto bankowe? bardzo proszę o informację, ponieważ nie mam środków do życia i nie wiem gdzie dzwonić i wyjaśniać sytuację?


Czasem tak bywa, że sprytny wierzyciel we wniosku o tytuł egzekucyjny, wnosi o egzekucję z każdego źródła, jakie może, czyli z wynagrodzenia za pracę, o zajęcie konta bankowego, a nawet zwrot podatku. Ale to nie znaczy, że może Ci zostawić tylko 5 złotych na koncie.

L4 – czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?

Niestety pracodawca ma obowiązek przelać wyliczoną kwotę komornikowi, ponieważ jeśli tego nie zrobi, to naraża się na karę grzywny w wysokości kilku tysięcy złotych (w tym miejscu warto sprawdzić: jakie są obowiązki pracodawcy wobec komornika).

Z przepisów prawa pracy wynika, że chorobowe, czyli L4 pracodawca wypłaca do 33 dni, a potem płaci ZUS. Ponieważ nie wiem ile dokładnie czasu jesteś na L4, nie jestem w stanie powiedzieć, czy powinnaś zapytać się w swojej firmie, czy w ZUS o potrącaną kwotę, bo drugi miesiąc pokrywa się już z wypłatą od ZUS, ale dokładny termin znasz tylko Ty. Jednak ZUS tak samo jak pracodawca, ma obowiązek dokonać potrącenia na rzecz komornika.

Podstawą prawną jest tu artykuł 833 Kodeksu postępowania cywilnego, paragraf 1, który mówi, że „wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy”. O ochronie zajęcia wynagrodzenia z kolei mówi artykuł 87 Kodeksu pracy. Dla ciebie najważniejszy jest 87.1 paragraf 1, gdzie ustalono wolną od potrąceń kwotę wynagrodzenia za pracę w wysokości: minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W Twoim wypadku, ponieważ jest to zasiłek chorobowy wypłacany w czasie ciąży, wynosi on 100% wysokości wynagrodzenia.

Jednak zasiłek chorobowy podlega potrąceniom na podstawie zapisów z Ustawy o emeryturach i rentach z FUS i mówią o tym artykuły od 139 do 144.  I tutaj występuje zwolnienie z potrąceń, ale jest to inna kwota wolna od potrąceń. Potrzebna jest kwota najniższej emerytury na rok 2018 – 1029,80 zł brutto.

Kwota wolna od potrąceń z zasiłku chorobowego, to 50% przy potrąceniach za długi alimentacyjny lub 60% przy innych długach. A więc powinno Ci zostać do dyspozycji 617,88 zł brutto. Dopiero to, co powyżej może zabrać komornik. (1029,80 – 40% [bo 60% to kwota wolna od potrącenia z L4] = 617,88 zł)

Ogólnie rzecz biorąc, na podstawie zapisów z Ustawy o emeryturach i rentach, zasiłek chorobowy może być zajęty przez komornika w wysokości 25% przy długach niealimentacyjnych lub do 60% świadczenia w długach alimentacyjnych.

Zajęcie konta bankowego

Rozumiem, że saldo konta wynosi 1113,50 zł? Zatem komornik nie ma prawa zająć tej kwoty, ponieważ ustawowo musi zostawić kwotę wolną od potrąceń w wysokości 75% kwoty brutto najniższej krajowej pensji, czyli 1575 złotych liczone według salda miesięcznego.

Oznacza to, że każdego miesiąca nie ważne, jaka kwota wpływa, to 1575 złotych jest wolne od zajęcia komorniczego. Ponadto nawet jakby wpłynęła Ci wypłata, czyli 100% zasiłku chorobowego w kwocie 1530 złotych nadal jest to kwota mniejsza niż kwota wolna od zajęcia, a więc jest ona nie do ruszenia przez komornika.

Dopiero jeśli masz jakieś środki powyżej 1575 złotych na koncie, to te wszystkie środki komornik może zająć na poczet długu.

Z tym, że komornik nie wie, z jakiego tytułu są to kwoty i może nawet nie wiedzieć, ile na tym koncie faktycznie jest środków, bowiem działa coś takiego jak tajemnica bankowa.

Komornik zgłasza do banku wniosek o zajęcie konta bankowego, bank zajmuje konto i to tyle. Ty musisz udowodnić, że jest to niezgodne z prawem, bo kwota, którą pozostawił Ci komornik, jest za niska i powinna być zwolniona spod zajęcia.

W takiej sytuacji musisz iść do komornika prowadzącego egzekucje i złożyć wniosek o odblokowanie zajętych środków, ponieważ jest to kwota wolna od zajęcia.

Poniżej znajduje się wniosek o zwolnienie spod zajęcia konto bankowe:

Wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego – wzór

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

Komornik nie chce odblokować środków?

Składasz na niego skargę. Ale wcześniej idziesz do banku i składasz pismo o zwrot bezprawnie zabranych pieniędzy, ponieważ bank zajął środki, które są wolne od zajęcia komorniczego.

Bank musi oddać Ci pieniądze, bo jeśli tego nie zrobi, to złamie artykuł 54 Prawa bankowego i to jest dla Ciebie podstawa prawna -> Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, artykuł 54.

Art. 54. Ochrona środków pieniężnych na rachunkach bankowych przed zajęciem

1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Musisz w piśmie do banku powołać się na tę Ustawę, oraz załączyć np. wyciąg z konta potwierdzające, że masz na nim mniej niż ustawowa kwota wolna od potrąceń.

Wracając do skargi na działanie komornika. Najpierw skargę na piśmie z uzasadnieniem np. nieuwzględnienie wyłączenia spod egzekucji kwoty wolnej od potrąceń z konta bankowego, składasz u komornika i on ma obowiązek w ciągu 3 dni ustosunkować się do Twojej skargi, po czym jeśli się z nią nie zgadza, to wraz ze swoim tłumaczeniem, komornik musi złożyć pismo i akta sprawy w sądzie. Sąd rozpatruje taki wniosek i wydaje ostateczną decyzję.

Zajęcie zwrotu podatku

Teraz kwestia zajęcia zwrotu podatku. Upłynęło już w tym roku 90 dni od ostatecznej daty składania rozliczenia podatkowego, a więc zwrot podatku już każda osoba otrzymała.

Tutaj niestety faktycznie komornik może zająć kwotę zwrotu i nawet nie musi Cię o tym informować. Artykuł 896 paragraf 1 punkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego mówi, że komornik informuje US, aby ten przekazał świadczenie na konto bankowe komornika lub do depozytu Ministra Finansów, a nie dłużnikowi.

I z tym już nic nie zrobisz, ponieważ Urząd Skarbowy ma obowiązek przelać Twój zwrot podatku w obojętnie jakiej kwocie by on był na konto komornika, jeśli ten złożył o to wniosek/dyspozycję.

Jedynie możesz teraz złożyć skargę na komornika o zajęcie środków na koncie bankowym, bowiem pozbawił Cię on środków do życia, a to jest nielegalne, a do tego bank nie zastosował się do kwoty wolnej od zajęcia, a zatem i na działanie banku możesz złożyć reklamację.

Wniosek do US o zwrot nadpłaty podatku

Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika w Urzędzie Skarbowym

Wniosek-o-zajęcie-wierzytelności-dłużnika-w-Urzędzie-Skarbowym

Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika w Urzędzie Skarbowym

Wybrane dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze

1 komentarz w “Komornik zajął wynagrodzenie, konto bankowe i zwrot podatku”
  1. Jeden zasadniczy błąd, 1575 zł, jeżeli udowodnisz że to wynagrodzenie z tytułu pracy i wyślesz komornikowi odpowiednie papiery, jeżeli prędzej zajął pensje u pracodawcy to mamy tu do czynienia z przestępstwem, komornik nie może zając dwukrotnie tego samego wynagrodzenia i ważne: nie jest on zobligowany aby weryfikować skąd przelewy pochodzą “to już trzeba samemu udowodnić…”

Comments are closed.