Pismo z ZUS, że komornik ZAJMUJE świadczenie emerytalne? tylko za co?

12.06.2009 r. wyjechałam do Anglii. Wymeldowałam się. Powiadomiłam Urząd Skarbowy o wyjeździe do Anglii. Uregulowałam sprawy bankowe. Od czerwca 2017 mam emeryturę. 28.09.2018 otrzymałam pismo z ZUS, że Komornik Sądowy w Świnoujściu zajmuje moje świadczenie emerytalne w wysokości 358,18 zł i tyle!?

Za co to zajęcie? Komu jestem winna pieniądze? Mój adres w Anglii (od grudnia 2011) nie zmienia się. Bez problemu można było poinformować mnie o jakiejkolwiek sprawie, czy zadłużeniu. ZUS wysyła pisma. Bank PKO BP wysyła powiadomienia o spłacie kredytu mojego syna, gdzie jestem poręczycielem.

Adres mój jest znany. Komornik mógł bez problemu wysłać mi pismo o moim zadłużeniu, z jakiego tytułu itd. No i jak mieszkam w Anglii od 9 lat, to jakakolwiek by to nie była sprawa, uległaby przedawnieniu.

Pod koniec października wracam razem z córką, zięciem i wnuczką do Polski. Na pewno udam się do ww. komornika w celu wyjaśnienia!? Nie wiem, kiedy zapadł wyrok Sadu w sprawie „zadłużenia” i czy będę mogla się odwołać od tej decyzji?


Komornik zajął mi emeryturę, nie informując mnie o tym!

Witam, w pierwszej kolejności odniosę się do egzekucji komorniczej z emerytury. Piszę Pani, że komornik dokonał zajęcia Pani emerytury w kwocie 358,18 zł miesięcznie, o czym dowiedziała się Pani właśnie nie od komornika, lecz z ZUS-u. Już Pani wyjaśniam, dlaczego tak mogło się stać.

Komornik, jako sądowy organ egzekucyjny działa na zlecenie wierzyciela. Przyjmując wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia wierzytelności, komornik jest tym wnioskiem związany.

Komornik posiada dane dłużnika wskazane przez wierzyciela (bank, firmę pożyczkową, firmę windykacyjną, fundusz sekurytyzacyjny), do których należy m.in. adres oraz numer PESEL, który jest niezmienny przez całe życie i który pozwala komornikowi nie tylko zweryfikować tytuł wykonawczy (sądy w postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalności już od kilku lat z urzędu wpisują nr PESEL strony pozwanej), ale także we współpracy z Urzędem Skarbowym, oraz ZUS-em ustalić źródło dochodu dłużnika, oraz dokonać jego zajęcia.

Nieaktualny adres dłużnika, a postępowanie egzekucyjne

Zatem, by rozwiać Pani wątpliwość oraz zmniejszyć frustrację pragnę wyjaśnić, że komornik prawdopodobnie posługuje się już nieaktualnym Pani adresem w Polsce, który otrzymał od wierzyciela.

Gdyby teraz w toku postępowania egzekucyjnego komornik, a wcześniej sąd, który wydał wyrok lub nakaz zapłaty, otrzymał od doręczyciela przesyłek (obecnie Poczty Polskiej wcześniej firmy InPost) informację, że nie zamieszkuje Pani pod wskazanym przez wierzyciela/powoda adresem, zobowiązałby go do wskazania aktualnego adresu pod rygorem zawieszenia egzekucji.

W toku prowadzonych spraw, które Pani dotyczą – prawdopodobnie tak się nie stało, a cała korespondencja po dwukrotnej awizacji wracała do organu – sądu/komornika, który w myśl obowiązujących przepisów stosując instytucję tzw. doręczenia zastępczego (fikcja doręczenia), mógł uznać ją za doręczoną, prowadząc dalej postępowanie.

Co zatem się stało?

Komornik na podstawie prawidłowego nr PESEL ustalił, iż pobiera Pani świadczenie emerytalne z ZUS, a następnie dokonał jego zajęcia. W związku z powyższym ZUS jako organ rentowy, który dokonuje potrącenia z Pani emerytury, zobowiązany był o fakcie tym Panią poinformować i udało mu się to, bowiem komornik posiadał Pani aktualny adres w Anglii.

Spłacam dług, który nie wiem skąd pochodzi

Jeśli chodzi o kolejną kwestię, czyli jakiego długu dotyczy zajęcie, a dokładniej kto jest Pani wierzycielem – najłatwiej jest fakt ten ustalić, kontaktując się z kancelarią komorniczą.

W Pani sytuacji szybki  kontakt z komornikiem jest jak najbardziej wskazany.

Co równie istotne, jeżeli okaże się, że ma Pani rację i dług nie pochodzi od Pani, a przypominam, że wiążą Panią terminy i odciąganie sprawy do czasu powrotu do Polski – może spalić Pani zamiary, co do złożenia powództwa przeciwegzekucyjnego.

O prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym Pani już wie i właśnie od dnia powzięcia tych informacji, pomimo że pochodzą one od ZUS-u, a nie od komornika płynąć będzie dla Pani termin jednakowo do złożenia skargi na czynność komornika, jeśli doszłoby do naruszeń z jego strony w toku prowadzonego postępowania oraz do złożenia powództwa przeciwegzekucyjnego, jeżeli dług nie pochodzi od Pani lub uległ przedawnieniu.

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Przedawnienie roszczeń – czy mogę być pewna, że mój dług się przedawnił?

Ostatnią kwestią, o której chciałabym wspomnieć, to Pani pewność – że jeśli nawet posiadam jakiekolwiek długi sprzed wyjazdu do Anglii, to z pewnością uległy one przedawnieniu. Muszę Panią rozczarować, twierdząc, że bardzo trudno jest z góry ustalić, że dana wierzytelność z pewnością uległa przedawnieniu.

Mogę nawet założyć, że pewne długi nigdy się nie przedawnią, jeśli wierzyciel będzie aktywny i podejmie zdecydowane, konkretne kroki w celu odzyskania długu.

Skąd takie twierdzenia z mojej strony? Już Pani wyjaśniam!

Oczywiście przepisy kodeksu cywilnego (m.in. art. 118 i następne) mówią o terminach przedawnienia roszczeń, jednak ustawa przewiduje także czynności zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika, których podjęcie przerywa bieg przedawniania.

I tak np.:

  • złożenie pozwu do sądu,
  • czy wniosku o nadanie klauzuli wykonalności,
  • a także wniosku egzekucyjnego,
  • podpisanie ugody,
  • porozumienia

…przerwie bieg terminu przedawnienia. A po każdej takiej czynności termin rozpoczyna znów swój bieg na nowo.

Zatem podane przez ustawodawcę terminy nie dają gwarancji, że po ich pływie dług uległ przedawnieniu, a dłużnik może skutecznie uchylić się od zapłaty wierzytelności.

Choć oczywiście znana jest już powszechnie praktyka firm zajmujących się skupowaniem starych długów, które wiedząc o przedawnieniu roszczenia, nadal podejmują „starania”, by dłużnik dług spłacił.

Aby mieć pewność, co się dzieje w Pani sprawie, skąd pochodzi dług, czy jest to roszczenie przedawnione i czy zasadnym jest, złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego myślę, że nie warto czekać do końca października, lecz trzeba działać już teraz.

W tym celu proszę skontaktować się z komornikiem jak najszybciej i podając mu sygnaturę akt próbować się dowiedzieć co to za dług i kiedy powstał. Życzę powodzenia oraz szybkiego i pozytywnego rozwiązania sprawy.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze