Mój dług przechodzi z rąk do rąk – KOMU? mam go spłacić?

Witam. Moja sprawa ciągnie się od marca 2007 r., dotyczy długu bankowego z 1999 r. na kwotę ok. 5000 zł. Dług trafiał w różne ręce, aż w końcu trafił do Secapital, który skierował sprawę do Sądu i otrzymał w marcu wyrok z nakazem zapłaty na 12 tys. plus koszty procesu itp.

W 2008 r. komornik wszczął postępowanie egzekucyjne, które po jakimś czasie było umorzone – nie dostałam, żadnego pisma w sprawie, ale też komornik zaprzestał wszelkich działań komorniczych. W 2015 r. zostało zajęte moje konto bankowe, a dopiero później dostałam pismo od komornika z nakazem zapłaty około 32.000 zł.

Ja nie mogłam podjąć spłaty tego długu z powodu braku środków. Otrzymuję jedynie zasiłek pielęgnacyjny. Komornik co miesiąc, czasem co dwa wysyłał mi pismo z nakazem wyjaśnienia sytuacji lub spłaty. Ja odpisałam, że mam trudną sytuację i, że nie jestem w stanie podjąć spłaty zadłużenia.

Próbowałam dzwonić na numer podany do radcy prawnego Secapital, ale nikt nigdy nie odebrał. Ostatnie pismo, jakie otrzymałam od komornika, było z 19.09.2017 r. Do dzisiaj cisza. Natomiast w maju otrzymałam list od KRUK-a, że dług mogę spłacać w ratach na konto komornika i tu podany nr komornika.

Kilka dni temu otrzymałam kolejne pismo z KRUK-a numer konta inny niż komornika, do spłaty 15.500 zł w piśmie KRUK zaznacza, że sprawę obecnie prowadzi komornik sądowy. I teraz co robić?

Chciałabym spłacić dług, szczególnie że jest go połowę mniej. Jest to dla mnie szansa. Ale pytanie: dlaczego komornik nie odzywa się od roku? czy sprawa jest umorzona z urzędu? jak to sprawdzić? Jak zapłacę KRUK-owi dług, który w nakazie zapłaty jest Secapitalu, czy to na pewno będzie ok?

Jakie koszty komornicze – jeżeli sprawa jest jeszcze prowadzona przez komornika, będę musiała zapłacić. Czy tylko 5% od umorzonej kwoty, czy jeszcze koszty procesu itp.?

Kwota długu składa się z kapitału 12 tys. i odsetek 13 tys. plus koszta, odsetki od 2007 r. o ile dobrze rozumiem. Przeczytałam, że odsetki przedawniają się z upływem trzech lat. Jak to wszystko pozbierać w całość, zapłacić możliwe jak najmniej i mieć święty spokój?

Dług nie należał do mnie, był tylko na moje nazwisko, liczyłam, że osoba, której pomogłam, będzie się poczuwała w obowiązku zapłaty tego długu, ale niestety. Chcę pozbyć się komornika i długu, więc postarałabym się te 15 tys. pożyczyć, ale tylko pytanie, czy to będzie wszystko?

Jak sprawdzić, na jakim etapie jest postępowanie komornicze? kiedy komornik siedzi cicho od roku? Proszę o pomoc, termin na spłatę długu mam do 21.09.


Ile dłużnik zapłaci za stary dług?

Piszesz bardzo dużo, jednak sprawa nie wygląda w moich oczach tak skomplikowanie. Dotyczy ona jednego długu, który przez lata przechodził przez ręce co najmniej kilku podmiotów zajmujących się profesjonalnym ściąganiem należności, prawdopodobnie są to Fundusze sekurytyzacyjne.

Bank odsprzedał swoją należność firmie windykacyjnej, która po bezskutecznej próbie odzyskania długu sprzedała ją kolejnej firmie i tak działo się aż do dnia dzisiejszego.

Działające na naszym rynku firmy windykacyjne dość często odkupują stare, trudne długi za jedynie ułamek ich wartości, sprzedaż długów często odbywa się na giełdzie długów. I właśnie dlatego, tak chętnie podejmują próby negocjacji z dłużnikiem, proponując ugody oraz spłatę w ratach.

Tak jak napisałaś, w toku prowadzonych wcześniej postępowań firmy windykacyjne naliczały swoje koszty, rosły odsetki, a komornik naliczał opłaty. Dziś jednak firma zajmująca się twoim długiem może zaproponować ci spłatę jedynie kapitału, chce bowiem jak najszybciej odzyskać zainwestowane pieniądze.

Koszty komornika w toku egzekucji – czy dłużnik musi ponieść?

Tak jak piszesz, każde prowadzone z inicjatywy wierzyciela postępowanie egzekucyjne generowało koszty, które co do zasady ty jako dłużnik zobowiązana byłaś ponieść.

Jednak, skoro w tym momencie twój obecny wierzyciel przedstawia ci propozycję zawarcia porozumienia, żądając spłaty jedynie części należności, koszty te zostały ci przez niego umorzone.

Bo tak jak pisałam powyżej, za odkupienie twojego długu wierzyciel musiał zapłacić o wiele mniej, dlatego zwolnienie cię od ponoszenia kosztów związanych w poprzednimi postępowaniami, czy nawet umorzenie odsetek jest dla niego opłacalne.

Jeżeli jednak komornik nadal prowadzi przeciwko tobie postępowanie egzekucyjne, to w myśl art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych może naliczyć ci opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Natomiast w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego komornik może pobrać od ciebie opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jednakże, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Czyli, jeżeli w tym momencie komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, musisz liczyć się z obowiązkiem poniesienia kosztów, co najmniej w wysokości 5% wysokości długu.

Kontaktując się z obecnym wierzycielem, możesz ustalić, u którego komornika jest twoja sprawa. Najlepszym wyjściem w sytuacji, kiedy chcesz spłacić dług, jest jego wpłata do komornika, bowiem ten jest w stanie wyliczyć ci wszystkie koszty, tak by móc zamknąć sprawę na „0”. A o tym będziesz miała pewność, otrzymując postanowienie o umorzeniu sprawy.

Jeśli natomiast sprawa egzekucyjna została już umorzona, pozostaje ci bezpośredni kontakt z wierzycielem.

Ugoda z wierzycielem – na co zwrócić uwagę?

To na co warto zwrócić uwagę, to treść ugody, jaką przedstawi ci wierzyciel. Musisz mieć pewność, że wpłacając żądane 15 000 zł, spłacasz cały dług wraz z kosztami ubocznymi. Tak by w przyszłości już żadna firma windykacyjna nie żądała od ciebie zapłaty pozostałej do uregulowania kwoty.

To co powinnaś zrobić, to przede wszystkim kontakt z obecnym wierzycielem.

Przed dokonaniem wpłaty poproś o przesłanie pisma z wyliczeniem zadłużenia oraz ze wskazaniem tytułu wykonawczego – wyrok zasądzający spłatę wraz z klauzulą wykonalności na obecnego wierzyciela.

Nie działaj pochopnie i jeśli nie będziesz rozumieć postanowień czy wyliczeń ugody/umowy dla bezpieczeństwa portfela poradź się osoby bardziej obeznanej.

Mam nadzieję, że już wiesz, co masz robić i raz na zawsze pozbędziesz się starego długu. Życzę powodzenia!

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze