Dług za debet na koncie bankowym – PRZEDAWNIENIE (kiedy?)

Witam, w roku 2012 miałam debet na koncie bankowym, którego nie płaciłam, obecnie dług przejęła firma windykacyjna, z którą poszłam na ugodę, ale nie wpłaciłam żadnej raty. Od kiedy i po jakim czasie przedawni się ten dług za debet na koncie?


Przedawnienie debetu na rachunku bankowym

Debet na rachunku bankowym jest roszczeniem związanym z prowadzeniem rachunku bankowego i jak wynika z zapisu art. 731 kc., ulega przedawnieniu z upływem lat dwóch. Jednakże roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu – wyrok/nakaz zapłaty – przedawnia się z terminem dłuższym, który obecnie wynosi lat sześć (tak art. 125 §1 kc.).

Z informacji, jakie przesłałaś w swoim zapytaniu, nie wynika, że po 2012 roku, kiedy to nie wywiązałaś się z obowiązku uregulowania salda ujemnego, została skierowana przeciwko tobie sprawa do sądu. Nie piszesz także, że firma windykacyjna, z którą zawarłaś ugodę, posiada przeciwko tobie tytuł wykonawczy w postaci wyroku, czy nakazu zapłaty.

Jeżeli zatem na przestrzeni tych kilku lat – od 2012 roku do chwili zawarcia przedmiotowej ugody termin przedawnienia roszczenia nie został przerwany, roszczenie o zapłatę uległo przedawnieniu z upływem lat dwóch, od kiedy stało się wymagalne.

Aby określić dokładną datę przedawnienia roszczenia z tytułu debetu na rachunku bankowym, sięgnąć trzeba po umowę z bankiem.

Zawarcie porozumienia, a obowiązek spłaty zadłużenia

Jak wskazałam powyżej, w dacie podpisywania ugody z firmą windykacyjną twoje roszczenie z tytułu debetu na rachunku bankowym najprawdopodobniej było już przedawnione, dlatego samo podpisanie ugody i zobowiązanie się do spłaty zadłużenia w ratach nie ma wpływu na przedawnienie, które zakończyło już swój bieg dokładnie po upływie dwóch lat od daty wymagalności.

Tu warto zwrócić uwagę na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie w sprawie sygn. akt I ACa 821/16 z dnia 23 maja 2017 roku, który stwierdził, że uznanie roszczenia w rozumieniu art. 123 §1 pkt. 2 kc. może być dokonane jedynie w odniesieniu do roszczenia, które nie uległo jeszcze przedawnieniu.

Zatem samo podpisanie ugody po upływie przedawnienia nie może być również traktowane za uznanie długu.

Jednakże, gdyby przedmiotowa ugoda została zawarta przed upływem przedawnienia, czynność ta przerwałyby bieg przedawnienia roszczenia i wówczas przedawnienie rozpoczęłoby swój bieg od początku, a sama firma windykacyjna zyskałaby kolejne lata, na przestrzeni których mogłaby swobodnie żądać od ciebie spłaty długu, złożyć pozew do sądu i naliczać kolejne odsetki i opłaty.

Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia roszczenia

Firmy windykacyjne zajmujące się skupowaniem wierzytelności, o czym warto wiedzieć, to wielokrotnie znakomici fachowcy, prawnicy i eksperci, których zadaniem jest odzyskanie także starych, przeterminowanych długów.

Dlatego, w warunkach proponowanych ugód, z którymi występują coraz częściej firmy windykacyjne, znaleźć można także zapis o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia.

Podpisanie ugody ze zrzeczeniem się zarzutu przedawnienia roszczenia niesie za sobą negatywny, często bardzo kosztowny skutek dla zobowiązanego. Dłużniki po zawarciu takiego porozumienia traci możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia roszczenia.

Podobnie zawarcie ugody, w której dłużnik uznaje przedawnione roszczenia, rodzi dla niego negatywne skutki, tratowane jest bowiem przez sądy i doktrynę tożsamo, ze zrzeczeniem się podniesienia zarzutu przedawnienia w przyszłości.

W twojej sytuacji zatem nie sam termin przedawnienia roszczenia o zapłatę debetu ma znaczenie, jak treść podpisanej w ostatnim czasie ugody, którą zaproponowała firma windykacyjna.

Radzę zatem na spokojnie przeanalizować zapisy ugody i ogromnie trzymam kciuki, aby w ugodzie tej nie znalazły się żadne niekorzystne oświadczenia, o których pisałam powyżej.

Na przyszłość pamiętaj również, aby pochopnie nie podpisywać żadnych dokumentów, których treść nie jest dla ciebie zrozumiała, a które mogą odwrócić twoją sytuację prawną, materialną i bytową o 180 stopni.

Najczęściej szukane przez dłużników:

 • niespłacony debet przedawnienie
 • kiedy przedawnia się debet na koncie
 • debet na koncie przedawnienie
 • saldo debetowe przedawnienie
 • niespłacony debet na koncie
 • kredyt w rachunku bieżącym przedawnienie
 • przedawnienie roszczeń z debetu bankowego

Koniecznie przeczytaj o:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Dług za debet na koncie bankowym – PRZEDAWNIENIE (kiedy?)”
 1. Henryk Przekop

  Dobrze wiedzieć! Mam nadzieję, że nie tylko mi te informacje się tak bardzo przydadzą. Cieszę się ogromnie, że żyjemy w czasach, w których dostęp do informacji jest taki prosty!

 2. Witam, mam debet na koncie, ale to było już 4 lata temu, bank rozwiązał ze mną umowę, do chwili obecnej nikt się o ten dług 1000 zł nie upomniał, nie mam tylko zamkniętego rachunku w banku i nie bardzo wiem jak to ugryźć, bo widnieje w KRD, pewnie naliczają opłaty…

Comments are closed.