Spłata długu na własną rękę, a koszty postępowania egzekucyjnego

Czy kiedy dostałem zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, a mój pracodawca dostał pismo od komornika, to czy mogę jeszcze spłacić dług u komornika na własną rękę? Czy mogę pójść do banku i wykonać przelew, aby nie płacić kosztów egzekucji komorniczej?

Dług główny z odsetkami wynosi 470 złotych, do tego dochodzą koszta sądowe 97 złotych i w piśmie jest mowa o kosztach egzekucji komorniczej 300 złotych, których chciałbym uniknąć.


Spłata długu na własną rękę, a koszty postępowania egzekucyjnego

Witaj, szybka spłata długu, tym bardziej w sytuacji, kiedy mówimy o naprawdę niewielkiej kwocie, to najlepsze rozwiązanie, z którego dłużnik powinien skorzystać.
Jednakże w tym momencie, skoro wniosek egzekucyjny został już złożony, to pewnych kosztów uniknąć się nie da.

Dlatego zawsze namawiam dłużników, by sprawy zaległych zobowiązań regulować, nim trafią do komornika. Ostatnim dzwonkiem jest więc uzyskanie przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego.

Ty niestety sprawę odwlekłeś w czasie, czekając, aż wierzyciel uzyska tytuł egzekucyjny prawdopodobnie w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez tzw. e-sąd w Lublinie, a następnie klauzulę wykonalności, która wraz z nakazem zapłaty stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do złożenia wniosku egzekucyjnego.

Postępowanie egzekucyjne i jego konsekwencje dla dłużnika

Jak wiesz już, wniosek egzekucyjny prowadzi do wszczęcia przez organ egzekucyjny postępowania w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Informację o egzekucji otrzymałeś zapewne w tym samym czasie, co pismo dotyczące zajęcia wynagrodzenia za pracę. Widzisz zatem, że sprawa niewielkiego długu urosła, aż tak bardzo, że trafiła do twojego pracodawcy, który zobowiązany jest przy najbliższej pensji dokonać potrącenia w ustawowo przewidzianych granicach i całą kwotę wolną od zajęcia przekazać komornikowi lub wierzycielowi na wskazane konto bankowe.

Spłata długu do komornika na „własną rękę”

Jeśli więc chcesz dokonać spłaty wierzytelności, musisz zrobić to jak najszybciej, zanim dojdzie do realizacji potrącenia przez pracodawcę.

Jeśli dokonasz własnej wpłaty, a komornik nie cofnie zajęcia, twój pracodawca będzie musiał zrealizować obowiązek potrącenia, a komornik uzyska większe, niż wymaga tego egzekucja środki.

Jeśli wynagrodzenie za pracę uzyskujesz na początku miesiąca, jest szansa, że dokonując wpłaty w najbliższych dniach, komornik po zaksięgowaniu pieniędzy cofnie egzekucję z wynagrodzenia za pracę.

Wniosek do komornika o zwolnienie pensji po spłacie długu

W tym temacie możesz kontaktować się z komornikiem. Warto zatelefonować do kancelarii komorniczej przekazując informację, że przelew całej żądanej przez komornika kwoty został zrealizowany, dlatego wnosisz o szybkie zwolnienie zajętej pensji.

Możesz też przesłać taki wniosek komornikowi na piśmie, podnosząc, że jeśli nie dojdzie do cofnięcia egzekucji, może mieć miejsce potrącenie skutkujące powstaniem nadpłaty. Jeśli do nadpłaty dojdzie, warto szybko złożyć u komornika wniosek o zwrot pieniędzy.

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Koszty postępowania komorniczego

Odnosząc się natomiast do samej kwestii kosztów egzekucji, to zwrócić uwagę należy na regulacje zawarte w ustawie z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych, która określa wysokość kosztów komorniczych i zasady ich ponoszenia.

Zgodnie z zapisem art. 27 ustawy o kosztach komorniczych w sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia.

Jeżeli jednak dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość, lub część egzekwowanego świadczenia, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia.

Jak widzisz, jeśli w najbliższym czasie dokonasz zapłaty całej należności, będziesz zobowiązany pokryć opłatę stosunkową, która wyniesie 3 % egzekwowanego świadczenia.

Jednakże piszesz, że należność główna wynosi jedynie 470 zł, co niestety skutkuje tym, iż organ egzekucyjny zastosuje przepis art. 28 ustęp 1 niniejszej ustawy, z którego wynika, iż opłata minimalna od świadczenia uregulowanego przez dłużnika w terminie miesiąca wynosi 150 złotych.

W tym momencie opłata egzekucyjna została określona na kwotę 300 zł, która wynika znów z regulacji zawartej w art. 28 ustęp 3 (egzekucja długu w inny sposób niż przewidziany w ustępie 1 i 2).

Uważam jednak, że w twojej sprawie należna opłata powinna wynieść 150 zł w sytuacji jeśli dług zostanie spłacony w terminie miesiąca od daty odebrania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, więc i taką korektę opłaty zastosuje komornik, jeśli nie z urzędu, to na twój wniosek.

Pamiętaj bowiem, że jako dłużnik masz prawo do zaskarżania decyzji organu egzekucyjnego, które uderzają w twoje interesy i nie są zgodne z obowiązującymi normami prawnymi.

Na koniec dodam tylko, że uregulowanie długu już teraz nie tylko pozwoli ci zaoszczędzić pewną kwotę, także na stale rosnących odsetkach dziennych, ale także da spokój mentalny, bo życie z komornikiem na głowie, to przecież nic przyjemnego…

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

  1. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych + Wzór wypełnienia
  2. Spłata zadłużenia z pominięciem komornika [PORADNIK] + opłaty
  3. Ugoda z wierzycielem w trakcie egzekucji komorniczej [wzór]
  4. Ugoda z komornikiem a zajęcie wynagrodzenia? ale jak to?
  5. Pismo do komornika o stan zadłużenia – komornik mnie ignoruje [co robić?]
  6. Dobrowolne wpłaty do komornika a zajecie konta bankowego

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze