Stary NAKAZ ZAPŁATY – firma windykacyjna Ultimo żąda spłaty – płacić?

Komornik w imieniu Ultimo zajął mi wynagrodzenie z pracy dodatkowej, pomimo że nakaz zapłaty był z 2010 r. Dodatkowo Ultimo otrzymuje ode mnie 300 zł – ugoda nie została podpisana, gdyż chcą więcej, a ja nie mam już więcej, albowiem z pensji podstawowej już inny komornik mi ściąga pieniądze (egzekucja z wynagrodzenia).

Czy w stosunku do egzekucji z pracy dodatkowej właściwe będzie złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego – nakaz zapłaty z 2010 r. dotychczas nieruszany?

A ponadto firma windykacyjna Ultimo weszła w posiadanie mojego nr telefonu nielegalnie, oraz zapewne kierowało wszystko, co dotyczyło tej należności na adres, pod którym nie ma mnie od 20 lat – wiedzieli o tym, bo w 2013 r. zostali poinformowani, gdzie mieszkam i gdzie należy kierować pisma i tam dochodzą. Beata.


Stary nakaz zapłaty, czy mogę uchylić się od zapłaty?

Witam! Po pierwsze podnosisz, że najnowsze postępowanie egzekucyjne prowadzone z wniosku Ultimo dotyczy nakazu zapłaty wydanego przez sąd w 2010 roku.

Z doświadczenia wiem, że firmy windykacyjne bardzo często żądają spłaty starych,  gdzieś „wygrzebanych” długów. Wielokrotnie zawiłości powstałe na skutek przechodzenia wierzytelności z rąk do rąk nim zostanie wydany nakaz zapłaty, sprawiają dłużnikom problemy w wyliczeniu, czy ich dług rzeczywiście się przedawnił, czy też nie.

Nowe terminy przedawnienia roszczeń o zapłatę

Znowelizowane przepisy kodeksu cywilnego, które weszły w życie z dniem 9 lipca 2018 roku, skróciły terminy przedawnienia roszczeń.

I tak zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w myśl zapisom art. 118 kc jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Ponadto zgodnie z nowym brzmieniem art. 125 kc. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat.

Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika z wniosku Ultimo, tak jak piszesz, dotyczy wydanego w 2010 roku nakazu zapłaty. A więc jeżeli mamy mówić o przedawnieniu roszczenia, a tym samym zasadności złożenia powództwa przeciwegzekucyjnego należy ustalić przede wszystkim:

  • Kiedy został złoży wniosek egzekucyjny, a dokładnie czy nastąpiło to po dniu 9 lipca 2018 roku (data wejścia w życie nowych, skróconych terminów przedawnienia roszczeń)
  • Czy w ostatnich 6 latach wierzyciel nie podjął żadnych kroków wpływających na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia.

Należy pamiętać, że w myśl art. 123. § 1 bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje

3) przez wszczęcie mediacji.

Co ważne w twojej sprawie, to ustalenie, czy od czasu wydania nakazu zapłaty i opatrzenie go w klauzulę wykonalności (tu należy zwrócić uwagę na datę prawomocności postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności) wierzyciel – Ultimo lub jego poprzednik – nie podjął kroków, które skutkowały przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia.

Jeśli tak by się stało po każdy przerwaniu, przedawnienie rozpoczyna swój bieg  na nowo (tak art. 124 § 1 kc.).

„Przemyślane” działania firm windykacyjnych tj. propozycje zawarcia ugody wielokrotnie mają na celu przedłużyć im możliwość dochodzenia do dłużnika zapłaty roszczenia w przyszłości.

Część proponowanych umów, choć pozornie zawiera dla dłużnika korzystne postanowienia, mówi również o uznaniu długu, odbierając tym samym dłużnikowi prawo do podniesienia kiedykolwiek już zarzutu przedawnienia.

Licząc termin przedawnienia, musisz wziąć więc pod uwagę również podpisane w przeszłości ugody.

Jeśli masz możliwość ustalenia powyższych okoliczności może być to dla ciebie szansa na uchylenie się od zapłaty starego długu – rewolucja w liczeniu terminów przedawnienia wniesiona nowelą lipcową daje ci bowiem możliwość wniesienia powództwa egzekucyjnego na podstawie zarzutu przedawnienia roszczenia.

Ochrona przed egzekucją dodatkowego wynagrodzenia za pracę

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w myśl przepisom prawa pracy mają zagwarantowaną ochronę przed egzekucją określonej sumy wynagrodzenia.

I zgodnie z obowiązującymi przepisami w roku bieżącym przy egzekucji świadczeń innych niż alimentacyjne komornik nie może pobrać więcej niż 50 %  wynagrodzenia dłużnika i nie więcej niż 1 530 zł netto miesięcznie.

Natomiast w przypadku egzekucji zaległych alimentów zajęcie może wynieść aż 60 % wynagrodzenia za pracę świadczoną w ramach stosunku pracy.

A więc każde dodatkowe wynagrodzenie, także to pobierane na podstawie umowy zlecenie, czy umowy o dzieło  nie będzie podlegać ochronie prawnej i w toku egzekucji może zostać zajęte w 100 %.

Firma windykacyjna – działania niezgodne z prawem?

O tym, w jaki sposób działają firmy windykacyjne ściągające długi, pisaliśmy już wielokrotnie, dlatego nie będę rozwijać już tego tematu. Proponuje jednak zapoznać się z naszymi artykułami o tym jak chronić się przed „nachalnym” windykatorem i trudną windykacją. Mam nadzieje, że pomogłam. Życzę wszystkiego dobrego!

Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Skarga-na-firme-windykacyjna-wzor-doc-pdf

Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Oto co jeszcze MUSISZ przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Stary NAKAZ ZAPŁATY – firma windykacyjna Ultimo żąda spłaty – płacić?”
  1. Ja mam pytanie: może ktoś z byłych lub obecnych pracowników otrzymał polecenie dzwonienia na nr.tel.:42 718 27 66. Poproszę o kontakt w tej sprawie, nagrajcie się na sekretarkę. Dla pracowników to możliwość podwyżki za milczenie w tej sprawie. Wykorzystajcie to.

Comments are closed.