Witam. Firma windykacyjna dzwoni po sąsiadach i mówi że mam dług, prosi o przekazanie informacji, żeby się z nimi skontaktować, to się dogadamy. Czy oni mogą tak robić i czy to jest zgodne z prawem?


Wydzwanianie przez firmę windykacyjną po sąsiadach (osobach trzecich), to także łamanie prawa. Czyn taki podlega pod naruszenie dóbr osobistych. Żaden pętak z firmy windykacyjnej nie ma prawa nękać w ten sposób dłużnika.

To nie jedyne niedozwolone sposoby firm windykacyjnych, które stosują wobec dłużników, których dług firma windykacyjna kupiła gdzieś na szemranej giełdzie wierzytelności!

Wywieranie presji na dłużniku przez firmę windykacyjną, poprzez kontakt z osobami trzecimi (sąsiadami) to łamanie prawa i można firmę windykacyjną stosującą takie „tanie chwyty” pozwać, do czego Cię namawiam.

Już wielokrotnie na tym blogu poruszaliśmy temat nękającej firmy windykacyjnej, oto niedawne wpisy:

Zanim posłużę się konkretnymi artykułami z Kodeksu cywilnego, opiszę pokrótce samo pojęcie nękania.

Nękanie (po angielsku stalking) – to celowe, uporczywe i długotrwałe działanie skierowane przeciwko danej osobie. Celem nękania jest upokorzenie danej osoby oraz dezorganizacja jej życia prywatnego a także społecznego.

Tutaj warto wtrącić, to co napisałaś, czyli wydzwanianie przez firmę windykacyjną po sąsiadach i informowanie ich o Twoich długach, które defa kto są naprawdę sprawą prywatną, przez którą można poczuć się zawstydzonym? zakłopotanym?

Ogólnie, to co to w ogóle są za wywiady terenowe, które prowadzi firma windykacyjna? czyżby podszywanie się pod komornika? Windykatorzy bardzo często tytułują się egzekutorem terenowym. Od czynności egzekucyjnych jest komornik a nie jakiś pracownik z firmy windykacyjnej.

A co np. z wyjawieniem przez windykatora tajemnicy bankowej przy rozmowie z sąsiadami? jest to także naruszenie, które jasno opisuje art. 104 Prawa bankowego.

(Nie wiem jak Ty ale Ja bym akurat nie chciała, aby moi sąsiedzi, często osoby trzecie, wiedziały o moich prywatnych problemach finansowych, a tym bardziej o niespłaconym długu!)

Firma windykacyjna ma tylko za zadanie nawiązać kontakt z dłużnikiem w imieniu wierzyciela i próbować się z nim porozumieć – nic więcej.

Warto teraz w kwestii naruszenia dobra osobistego dłużnika przez windykatora, przytoczyć tutaj art 24 Kodeksu cywilnego:

Zgodnie z art. 24  Kodeksu cywilnego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.

Mało tego, można domagać się odszkodowania…

Zadośćuczynienie (odszkodowanie) za nękanie przez firmę windykacyjną

Art. 448. Kodeksu cywilnego:

W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

Na mocy więc art 448 K.c. możesz przed sądem cywilnym domagać się zasądzenia na swoją rzecz zadośćuczynienia od firmy windykacyjnej! Zadośćuczynienie jest bowiem jednym ze środków ochronnych dóbr osobistych.

Pieniężne zadośćuczynienie, to odpowiednia suma pieniędzy, którą przyznaje sąd z tytułu doznanej krzywdy temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone.

Krzywda polega na ujemnych przeżyciach bądź cierpieniach fizycznych lub psychicznych, które związane są z naruszeniem dobra osobistego pokrzywdzonej osoby! Zasądzone więc zadośćuczynienie ma charakter kompensujący wyrządzone krzywdy.

… to dopiero początek??

Musisz wiedzieć, że być może dopiero jest to początek nielegalnych działań firmy windykacyjnej, jeśli już na początku biegają po Twoich sąsiadach, rozpowiadając o Twoich długach, to naprawdę nie dobrze wróży na przyszłość.

Przykro mi, że i Ty dołączyłaś do grona osób pokrzywdzonych przez firmę windykacyjną. Jeśli czujesz się zagrożona lub Twoje dobra osobiste zostały według Ciebie naruszone, to namawiam Cię do pozwania tej firmy windykacyjnej.

Jak i gdzie zgłosić nękanie firmy windykacyjnej?

Przede wszystkim warto pójść na Policję i tam złożyć zawiadomienie o nękaniu przez firmę windykacyjną. Funkcjonariusz Policji ma obowiązek, aby takie zgłoszenie przyjąć.

Zawiadomienie o uporczywym nękaniu może mieć dwie formy:

  • ustną – wtedy policjant dyżurujący sporządza protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie,
  • i pisemną – składasz wtedy stosowne pismo na komisariacie Policji.

Jeśli chodzi o pisemne zawiadomienie o naruszeniu dóbr osobistych, to jest to pismo procesowe. Musi zatem spełniać pewne kryteria (które jasno określił art 119 K.p.k, a więc:

  1. oznaczenie jednostki Policji do której składasz zawiadomienie,
  2. dokładne dane osoby składającej zawiadomienie,
  3. treść zawiadomienia (dokładne opisanie działań firmy windykacyjnej),
  4. czytelny podpis i datę złożenia zawiadomienia.

Zawiadomienie o naruszeniu dóbr osobistych przez firmę windykacyjną, można złożyć na dwa sposoby:

  • osobiście na komisariacie Policji,
  • lub listownie, mailem czy faksem.

Oczywiście nie musisz składać zawiadomienia na komisariacie Policji, możesz od razu pofatygować się do prokuratury – wybór należy do Ciebie.

Niezależnie, gdzie złożysz zawiadomienie o naruszeniu dóbr osobistych przez firmę windykacyjną, spodziewaj się, że wkrótce zostaniesz wezwana, aby złożyć zeznania w charakterze świadka. Czyli zostaniesz dokładnie wypytana co, gdzie i kiedy zaszło. Warto mieć przy sobie dane osób, które odwiedziła firma windykacyjna rozpowiadając o Twoim zadłużeniu.

Mam nadzieję, że dasz sobie radę z nielegalnymi praktykami, które stosuje firma windykacyjna, jeśli chcesz jeszcze o coś mnie dopytać, to pisz proszę pod tym artykułem, w komentarzu. Trzymam za Ciebie kciuki!

Aktualizacja:

Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Artykuły wybrane specjalnie dla Ciebie: