Windykacja nieistniejącego długu, jak się bronić?

Jak bronić się przed windykacją nieistniejącego długu? Mój mąż ma problem z żądaniem zapłaty za nieistniejący dług. Kancelaria Corpus Iuris przysłała dziś pismo, że działa w imieniu Open Finance Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i że mąż jest rzekomo jej dłużnikiem na kwotę 3504,86 zł.

Zadłużenie wynika ponoć z tytułu sygn. Akt I C 76/15, z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym, odsetek ustawowych naliczanych od 01.10.2017 r. i samego kapitału. Corpo Iuris proponuje ugodę.

Sprawa jest o tyle zaskakująca, że nic nie wiemy co to za dług, kiedy się odbył rzekomy proces sądowy, ponadto jako dłużnik figuruje osoba o imieniu i nazwisku męża, ale numer PESEL jest zupełnie inny, ponadto adres zamieszkania jest nieprawdziwy – mąż tam ani nie mieszkał, ani nie był meldowany, tylko prowadził ze wspólnikiem firmę, która od 2014 roku nie istnieje.

Jeśli jakieś pisma przychodziły na podany w piśmie adres, to rzecz jasna mąż ich otrzymać nie mógł. Pismo z Corpus Iuris dotarło dziś do męża na właściwy adres zamieszkania i zameldowania. Chciałabym prosić o poradę co zrobić, żeby problem rozwiązać i żeby komornik nie wszedł mężowi na rentę? Jest bezprawna i niesłuszna windykacja.


Bezprawna windykacja i roszczenie nieistniejące

windykacja-nieistniejacego-dlugu

Witam, pierwszą rzeczą, jaką należy rozróżnić, jest windykacja prowadzona przez prywatne firmy najczęściej profesjonalnie działające fundusze sekurytyzacyjne zajmujące się skupowaniem wierzytelności, a postępowanie egzekucyjne,  które leży wyłącznie w gestii komorników sądowych.

Firma windykacyjna, a komornik sądowy – podstawowe różnice

Firma, która skontaktowała się z Państwem, nie posiada narzędzi prawnych, którymi posługuje się komornik, jako sądowy organ egzekucyjny. Kancelaria Corpus Iuris, czy też jej zleceniodawca Open Finance Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie ma prawa zająć renty Pani męża, ani żadnego innego składnika majątku.

I jak wiem z doświadczenia, o czym Pani wspomina również, firmie tej zależy na jak najszybszym odzyskaniu pieniędzy. Firma ta pragnie wymusić na Pani mężu spłatę długu, proponując zawarcie korzystnej dla niego ugody.

Czynności tej w żadnym razie nie należy czynić. Tym bardziej, kiedy zachodzi wątpliwość co do istnienia wierzytelności. Myślę, że Pani mąż orientuje się, jakie posiada zobowiązania i czy ma niespłacone długi. Zawarcie ugody w przedmiocie nieistniejącego długu to wielki błąd.

Żądanie spłaty nieistniejącego długu – jak bronić się przed firmą windykacyjną?

Ponadto, jeśli widzi Pani, że dane zawarte w tytule egzekucyjnym nie zgadzają się z danymi Pani męża, należy zachować zdrowy rozsądek i nie działać pochopnie. Przede wszystkim nie należy dokonywać żadnych wpłat ani podpisywać przesłanych przez przedmiotową firmę dokumentów.

Co więcej, należy żądać, by firma ta dostarczyła Państwu kserokopię wyroku, na który się powoduje.

Może Pani zwrócić się, aby  przesłano jej skan tego dokumentu na skrzynkę mailową,  bądź w formie papierowej – listem kserokopię wyroku.

Chodzi o to, by mogła Pani swobodnie zapoznać się z treścią wyroku, ustalając, kto jest wierzycielem w sprawie, bo prawdopodobnie Open Finance nabył przedmiotową wierzytelność umową cesji wierzytelności.

Posiadając wyrok, będzie Pani mogła skontaktować się z sądem, który orzekał w danej sprawie. Wiedząc, do którego sądu wpłynął pozew o zapłatę, znając dane stron oraz sygnaturę akt może Pani wykonać do tego sądu telefon.

W rozmowie należy wyjaśnić, iż dana firma żąda od Pani męża spłaty należności orzeczonej przedmiotowym wyrokiem, lecz nie zgadzają się dane pozwanego, min. numer PESEL męża.

Proszę podać również, że o żadnej sprawie sądowej nie mieliście pojęcie, nie dotarła do Państwa żadna korespondencja, pomimo tego, że od x lat mieszkacie niezmiennie pod tym samym adresem. Myślę, że w ten sposób zyska Pani informacje, kto ma słuszność.

Wniosek o zaprzestanie dalszej windykacji

Jednakże skoro numer PESEL wskazany w tytule wykonawczym jest inny, niż ten przydzielony Pani mężowi wydaje się, że to nie on jest dłużnikiem.

W związku z czym należy kwestię tę przedstawić w stosownym piśmie, powołują się nie tylko na niewłaściwe dane, ale również na ustalenia poczynione w sądzie. Radzę więc przygotować odpowiedź na wezwanie do zapłaty wskazanej kwoty, z żądaniem zaniechania dalszej windykacji.

Mam nadzieje, że takie pismo ograniczy działania Open Finance w stosunku do Pani męża. Gdyby jednak tak się nie stało, a firma kierowałaby do Państwa dalsze pisma, wezwania do zapłaty, kontaktowała się telefonicznie, co wpłynęłoby negatywnie na Państwa samopoczucie, sprawy nie należy bagatelizować, lecz wysłać kolejne pismo z żądaniem zaniechania windykacji pod rygorem wystąpienia ze skargą do rzecznika praw konsumentów oraz zaznaczając, że rozważacie Państwo złożenia zawiadomienia na Policję o nękaniu.

Mam nadzieje, że wie Pani już, co należy zrobić, by nie dać się wkręcić w spłatę nieistniejącego długu, oraz że jest Pani spokojna, wiedząc, że firma windykacyjna nie ma prawa zająć Państwa majątku. Takie działania przysługują jedynie komornikom sądowym.

Błędne dane dłużnika, czy komornik ma prawo prowadzić egzekucję?

Chcę Panią jeszcze bardziej uspokoić, pisząc, że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego traktującego o egzekucji (art. 797 § 4) wszczynając egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, komornik jest zobowiązany do zweryfikowania treści przedstawionego mu dokumentu uzyskanego z systemu teleinformatycznego oraz zaznaczenia w tym systemie faktu prowadzenia egzekucji na podstawie tego tytułu.

Natomiast w tytule wykonawczym – wyrok plus klauzula wykonalności na ten wyrok – sąd z urzędu umieszcza PESEL dłużnika. Co to oznacza dla Pani męża? Już wyjaśniam!

Komornik nie będzie prowadził przeciwko niemu egzekucji, nie zajmie jego renty ani innego majątku, jeżeli jego PESEL nie będzie zgodny z numerem PESEL umieszczonym w klauzuli wykonalności.

Mając powyższe na uwadze, mam nadzieję, że stawicie Państwo czoło niesłusznej windykacji, a Open Finance znajdzie prawdziwego dłużnika. Niestety niesłuszna i nieuzasadniona windykacja zdarza się coraz częściej, co tylko pokazuje, jaki bałagan panuje wśród podmiotów zajmujących się windykacjom i cesjami wierzytelności. Trzymam kciuki za szybkie rozwiązanie sprawy i serdecznie pozdrawiam!

Wzory pism, które mogą Ci się przydać:

Skarga na firmę windykacyjną

Skarga-na-firme-windykacyjna-wzor-doc-pdf

Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Sprzeciw od nakazu zapłaty

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Windykacja nieistniejącego długu, jak się bronić?”
  1. dowiedziałem się w banku, że komornik zajął moje konto, gdybym nie był w banku, to nie miałbym pojęcia, że jest jakieś postępowanie.

  2. małgorzata

    Witam, chodzi o nieistniejący dług i nieuzasadnioną windykację. Kilka miesięcy temu płaciłam i wysłałam za pośrednictwem firmy pośredniczącej paczkę do koleżanki. Po dwóch miesiącach dostałam informację z tejże firmy, że moja paczka była niestandardowa i mam dopłacić 18 zł. Zareklamowałam ten fakt z uwagi na to, iż w moim przekonaniu paczka nie była niestandardowa.

    W reklamacji poprosiłam o dokumenty, dlaczego paczka została uznana za niestandardową i jak wyliczono kwotę dopłaty. Do dzisiaj, pomimo że minął ponad miesiąc i nie otrzymałam żadnej dokumentacji, ani odpowiedzi na reklamację, a wczoraj dostałam informację, że mój „dług” wysokości 18 zł został przekazany zewnętrznej firmie windykacyjnej.

Comments are closed.