Wypowiedzenie umowy pożyczki WZÓR + omówienie

Umowa pożyczki, jak każda inna umowa cywilnoprawna, może zostać wypowiedziana w pewnych okolicznościach. Takie wypowiedzenie może leżeć w interesie obu stron, jednak znacznie częściej spowodowane jest niewypłacalnością pożyczkobiorcy.

Wstęp

Na jakich zasadach wypowiedzieć umowę pożyczki i jak zrobić to krok po kroku? o tym wszystkim dowiesz się z poniższego poradnika. Aby ułatwić Ci wypowiedzenie pożyczki, przygotowaliśmy też gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wypowiedzenie umowy pożyczki wzór

Czym jest pożyczka, a czym wypowiedzenie?

wazneUmowa pożyczki stanowi zobowiązanie zarówno dla pożyczkodawcy, jak i dla pożyczkobiorcy. Osoba dająca pożyczkę deklaruje w jej treści, iż przeniesie na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy, bądź rzeczy (oznaczonych tylko co do gatunku).

Z kolei osoba biorąca pożyczkę zobowiązuje się zwrócić pożyczkodawcy tę samą ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy (tego samego gatunku i identycznej jakości).

Chociaż przepisy prawa nie zastrzegają, że umowa pożyczki musi mieć formę pisemną, to Artykuł 720 § 2 Kodeksu Cywilnego wskazuje, iż umowa pożyczki na kwotę większą niż 1000 zł wymaga zachowania formy dokumentowej.

Z kolei wypowiedzenie umowy pożyczki stanowi jednostronne oświadczenie woli głoszące, że dający pożyczkę żąda jej zwrotu. Wymaga więc zastosowania takich stwierdzeń jak „wypowiadam pożyczkę” czy „żądam zwrotu pożyczki”.

Wypowiedzenie umowy pożyczki powinno mieć formę dokumentową, chociaż nie jest to zastrzeżone przepisami. Warto wiedzieć również, że umowę pożyczki można rozwiązać na trzy sposoby, tj. za porozumieniem stron, na zasadach określonych w umowie pożyczkowej lub na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

ważneGotowy do pobrania wzór wypowiedzenia umowy pożyczki zamieszczam powyżej.

Wypowiedzenie pożyczki – porozumienie stron

ważneKiedy dwie strony umowy pożyczkowej pragną rozwiązać umowę, nic nie szkodzi na przeszkodzie wymówienia jej w drodze porozumienia stron. Jest to najłatwiejszy sposób na rozwiązanie takiej umowy, a co ważniejsze – wypowiedzenie umowy pożyczki może nastąpić w każdym czasie.

Strony powinny w takim przypadku uzgodnić wspólnie zasady i termin spłaty zadłużenia, bez żadnych dodatkowych formalności.

 

Wypowiedzenie pożyczki przez Kodeks Cywilny

edW Kodeksie Cywilnym znajduje się informacja, że „wypowiedzenie umowy pożyczki dotyczy umów pożyczki zawartych na czas nieokreślony”. Jeśli umowa pożyczkowa nie wyznacza terminu spłaty, to osoba dająca pożyczkę powinna wypowiedzieć ją wtedy, kiedy zażąda jej zwrotu (złożyć odpowiednie oświadczenie woli o wypowiedzeniu pożyczki).

Dłużnik ma wtedy 6 tygodni na spłatę całego zobowiązania, licząc od dnia, kiedy otrzyma oświadczenie w formie pisemnej i będzie mógł zapoznać się z jego treścią. W przypadku umów pożyczkowych na czas określony nie przewiduje się możliwości ich wcześniejszego wypowiedzenia, jeżeli w treści dokumentu nie pojawia się zapis, który regulowałby takie rozwiązanie umowy.

Wypowiedzenie pożyczki na zasadach określonych w umowie

wedWypowiedzenie umowy pożyczkowej na drodze porozumienia stron to rzadkość. Znacznie częściej umowy tego typu wypowiada się bowiem w sytuacjach konfliktowych, np. wtedy, kiedy pożyczkobiorca nie spłaca rat w terminie.

Treść umowy pożyczkowej może wskazywać sytuacje, które uprawniają strony do jej wypowiedzenia – zarówno w przypadku umów zawartych na czas określony, jak i nieokreślony. W takich przypadkach dokument wskazuje zazwyczaj również konkretną formę takiego rozwiązania umowy oraz termin, którego upływ spowoduje wymagalność zwrotu zaciągniętej pożyczki.

Jeżeli natomiast nie został on określony, to należy przyjąć ten wyznaczony przez Kodeks Cywilny, czyli minimum 6 tygodni od dnia wypowiedzenia.

Kiedy pożyczkodawca może wypowiedzieć pożyczkę?

1Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę pożyczki wtedy, kiedy pożyczkobiorca nie wywiązuje się z jej warunków. W praktyce oznacza to najczęściej opóźnienia w spłacie zaciągniętego długu. Według przepisów wystarczą już dwie niespłacone raty, aby pożyczkodawca mógł wypowiedzieć umowę.

Warto pamiętać jednak, że przed rozwiązaniem umowy pożyczki, pożyczkodawca powinien wysłać pożyczkobiorcy wezwanie do zapłaty wraz z określeniem jej terminu.

Częstą przyczyną wypowiedzenia umowy pożyczkowej jest także negatywna ocena zdolności kredytowej. Świadczy ona o problemach finansowych osoby biorącej pożyczkę i powinna zaalarmować pożyczkodawcę.

Wypowiedzenie umowy w takim przypadku po  zwala osobie pożyczającej pieniądze zażądać wcześniejszego zwrotu, a tym samym lepiej zabezpieczyć się przed ryzykiem utraty swoich środków.

Jak wypowiedzieć pożyczkę?

podsumowanie

Pożyczkodawca, który pragnie wypowiedzieć umowę pożyczkową, powinien sporządzić w tym celu odpowiednie oświadczenie woli. Jest to dokument, w którym podstawowym, ale nie jedynym stwierdzeniem będzie: „wypowiadam umowę z dniem… oraz zachowaniem … okresu wypowiedzenia (jeśli był on uprzednio ustalony)”.

Oświadczenie wypowiedzenia pożyczki musi również odnieść się do treści oryginalnej umowy pożyczkowej. Oznacza to, że należy wykazać w nim:

  • dane pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy,
  • oznaczenie umowy, czyli jej numer, datę i miejsce zawarcia,
  • podpis osoby wypowiadającej umowę, tj. pożyczkodawcy.

Oświadczenie woli wypowiedzenia

wazneUmowę pożyczki można wypowiedzieć:

  • w przypadku umów z wyznaczonym terminem spłaty, według zasad określonych w treści umowy,
  • w przypadku umów bez wyznaczonego terminu spłaty, według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.

Wypowiedzenie w formie oświadczenia woli będzie nieco różniło się w obu tych przypadkach, jednak jego główne elementy pozostaną takie same.

Warto pamiętać, że pożyczkodawca nie zawsze musi wypowiadać umowę. Możliwe jest bowiem również sporządzenie aneksu do umowy pożyczki, który w przypadku problemów finansowych pożyczkobiorcy pozwoli np. zmniejszyć raty pożyczki lub zmienić harmonogram ich spłaty. Wzór aneksu do umowy pożyczki zamieszczam poniżej:

Aneks do umowy pożyczki wzór

Odstąpienie a wypowiedzenie umowy pożyczki

Choć oba pojęcia brzmią bardzo podobnie, to są między nimi ogromne różnice, oto one:

Wypowiedzenie umowy pożyczki to oświadczenie pożyczkodawcy, że żąda on zwrotu pożyczki w wyznaczonym terminie. W pisemnym wypowiedzeniu pożyczkodawca powinien więc użyć zwrotów typu:

  • Wypowiadam pożyczkę zawartą dnia…
  • lub: Żądam zwrotu pożyczki w kwocie…

Odstąpienie od umowy pożyczki to natomiast procedura, dzięki której pożyczkobiorca sam może odstąpić od umowy pożyczki w terminie 14 dni od dnia, w którym podpisana była umowa pożyczkowa. W odstąpieniu takim nie ma konieczności podawania przyczyny odstąpienia od pożyczki.

Obie procedury dla bezpieczeństwa pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy oraz celów dowodowych powinny dokonywane być w formie pisemnej.

Podsumowanie

Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy pożyczki może zostać wręczone pożyczkobiorcy w dowolnym momencie trwania umowy jeśli pożyczkobiorca spóźnia się z ratami, żądając od razu zwrotu pożyczki w kwocie, która pozostała do spłaty.

Jaki należy zaznaczyć termin na zwrot pożyczki? zwrotu pożyczki można domagać się np. w ciągu 7 lub 14 dni od dnia otrzymania pisma o wypowiedzeniu umowy pożyczkowej.

Wypowiedzenie umowy pożyczki powinno przede wszystkim zawierać numer umowy pożyczkowej lub jeśli nie został nadany, należy wskazać dzień, w którym podpisano umowę pożyczkową.

Warto też wiedzieć, że wypowiedzenie pożyczki jest możliwe jedynie w sytuacji, w której pożyczkobiorca nie reguluje rat terminowo. Jeśli jednak raty płacone są na czas, pożyczkodawca umowy pożyczki wypowiedzieć nie może.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze