Czy odpowiadam za długi męża, które zaciągnął przed ślubem?

Witam, zaczęło się od zajęcia konta w banku przez komornika w maju 2018 r. Okazało się, że to dług mojego męża z czasów, kiedy był kawalerem (1998 r.). Oczywiście już z odsetkami. Windykacja wykupiła dług od operatora telekomunikacyjnego. Wysokość długu to 2.500 zł. 1.000 zł już zostało zajęte przez komornika i przekazane na konto wierzyciela.

Już wiemy, że reszta zostanie zajęta ze zwrotu podatku za 2017, który wspólnie z mężem rozliczaliśmy. Mamy 1 dziecko, więc zwrot jest z ulgą przysługującą na dziecko. Po rozmowie z komornikiem okazuje się, że dług był raz umorzony w 2007 roku.

Po miesiącu został jednak wykupiony przez firmę EGB Investmens z Bydgoszczy i dalej próbowano go doręczyć do mojego męża pod adres, pod którym nie przebywa od 1999roku. W momencie wstąpienia w związek małżeński w 2003 r. mąż przejął moje nazwisko, więc i nazwisko zostało zmienione.

Jednak wszelka korespondencja była usilnie kierowana pod nieaktualny adres i do nieistniejącej osoby. Proszę sobie wyobrazić, że komornik posiada dokument potwierdzający przeprowadzenie wizji lokalnej w styczniu 2018 roku, pod adresem, który od 2005 roku (zgodnie z potwierdzeniem z meldunkowego) nie był adresem zameldowania mojego męża.

Jestem zdziwiona, że dług mojego męża z okresu, kiedy był kawalerem, musimy spłacać oboje (po 20 latach).

Chciałabym wiedzieć:

1. czy cała kwota zwrotu podatku zostanie zajęta? jest to ok. 2100 zł, a pozostały dług to ok. 1500 zł. Gdzie to sprawdzić i ile czasu ma komornik, na zwrot różnicy? gdzie trafia taki zajęty dług, na czyje konto?

2. czy to normalne, że komornik namierzając dłużnika po nr. PESEL, blokując konto, przeprowadza wizję lokalną pod starym adresem i szuka osoby o innych danych? czy można w tym przypadku napisać skargę do sądu na pracę komornika?

3. czy komornik, mając wszelkie dokumenty, z których wynika, że dług jest z 1998 r., ślub w 2003 roku, ma prawo do zajęcia i przekazania zajętego długo wierzycielowi?

4. czy komornik może nie przekazywać wierzycielowi skonfiskowanego długu i zatrzymać go u siebie do momentu wyjaśnienia sprawy o przedawnienie?

5. czy mąż ma prawo do otrzymania kopii dokumentacji komornika? nie chciał mężowi dać kopii pozostałych dokumentów, powiedział, że może je zobaczyć nasz pełnomocnik. A przecież my nie musimy brać pełnomocnika, bo możemy sami się bronić.

6. jakie kroki teraz możemy podjąć, aby otrzymać jednak zwrot podatku. Czy zostaje nam tylko sprawa cywilna z firmą EGB Investmen?

7. Ile to może trwać i jak wyglądać? Wysłaliśmy już pisma do sądu w Bydgoszczy: zażalenie na postanowienie sądu i wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania. I wniosek o doręczenie nakazu zapłaty i zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Liczę na pomoc, bo wierzę w sprawiedliwość. Pozdrawiam, Edyta.


Czy odpowiadam za długi męża, które zaciągnął przed ślubem?

Firmy windykacyjne głównie w ten sposób właśnie działają, oprócz podstawowej działalności egzekwowania bieżącego zadłużenia dla wierzycieli, którzy zgłosili się do firmy windykacyjnej o pomoc, firmy windykacyjne zakładają niestrukturyzowane fundusze sekurytyzacyjne i same na własną rękę wykupują pakiety długów. Długi te bardzo często są przedawnione lub mają wadę prawną i firma windykacyjna skupuje je wtedy za grosze. Jednak szansę na obronę mają tylko Ci dłużnicy, którzy choć trochę orientują się w Kodeksie Postępowania Cywilnego i Kodeksie Cywilnym.

Czy żona odpowiada za dług męża, który powstał przed wejściem w związek małżeński?

Nie ma takiej możliwości! Nie odpowiadacie swoim majątkiem wspólnym za długi męża zaciągnięte przed ślubem. Odpowiedzialność za ten dług posiada tylko i wyłącznie Twój mąż i odpowiada za ten dług swoim majątkiem osobistym, a nie Waszym wspólnym majątkiem! Jasno o tym mówi Art. 41. §3:

§ 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.

Teraz odpowiem na Twoje pytania, ponumerowałam je, aby łatwiej było Ci dojść, która odpowiedź tyczy się danego pytania.

Ad. 1. czy cała kwota zwrotu podatku zostanie zajęta? Zwrot podatku zostanie zajęty w wysokości, na jaką opiewa zadłużenie. A więc urząd skarbowy prześle na konto komornika całą kwotę zadłużenia, a nadwyżka zostanie przekazana Tobie.

Ad 2. Jeśli wierzyciel we wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej na dłużniku, nakaże komornikowi, aby ten poszukiwał majątku dłużnika, to komornik nie ma wyboru, musi podjąć działania, aby ten majątek dłużnika poszukiwać. Złożenie skargi na komornika będzie w takim wypadku bezskuteczne. A tak wygląda przykładowy wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej z poszukiwaniem majątku:

wniosek-o-wszczecie-egzekucji

Ad. 3. Komornik nie ma obowiązku badania zasadności składanego przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji. To na dłużniku ciąży sprawdzenie, czy dług nie przedawnił się, czy jest zasadny i ewentualne złożenie sprzeciwu od egzekucji.

Ad. 4. Jest taka możliwość, musielibyście wtedy złożyć pozew przeciwegzekucyjny z zabezpieczeniem powództwa, oraz wniosek o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, podnosząc nieaktualny adres dłużnika.

Ad. 5. Dokładnie, komornik ma obowiązek udostępnić do wglądu akta sprawy, szczególnie jeśli prosi o to jedna ze stron biorących udział w postępowaniu egzekucyjnym. Prawo dostępu do akt komorniczych przysługuje Wam z art. 9 Kodeksu postępowania cywilnego, który mówi, że rozpoznawanie sprawy odbywa się jawnie. Wszystkie strony, a także uczestnicy postępowania egzekucyjnego, mają prawo zaglądać do akt sprawy i otrzymać stosowne odpisy tych akt, a nawet kopie bądź wyciągi z tych akt. Nie rozumiem więc, dlaczego komornik nie chce udostępnić Wam wglądu do akt komorniczych?!

Ad. 6. Aby nie dopuścić do zajęcia przez komornika zwrotu podatku, musielibyście, tak jak pisałam w odpowiedzi nr 4, złożyć stosowne wnioski do sądu. Jednak zanim to zrobicie, musicie mieć solidne argumenty, aby umorzyć egzekucję komorniczą. Moglibyście sprawdzić, czy dług przedawnił się <—tutaj pisałam, kiedy jakie długi przedawniają się, inaczej poniesiecie koszty rozpraw sądowych, a samo zatrzymanie egzekucji komorniczej nie zda się na wiele.

Ad. 7. Przyznam, że jest to dość skomplikowana sprawa, wymagająca dokładnego zbadania, kiedy i czy w ogóle dług przedawnił się. Ile może to trwać? ciężko mi powiedzieć. Zawsze możecie zadzwonić do sądu, do którego wysłaliście pisma i dopytać, na jakim etapie jest Wasza sprawa.

Podsumowując

Tak jak pisałam, sprawa jest dość skomplikowana, bo wiele wydarzyło się na przestrzeni tych wszystkich lat, pamiętajcie, że dług stwierdzony sądowym nakazem zapłaty, przedawnia się teraz po 6, a nie 10 latach (przepis ten obowiązuje od lipca 2018 r.).

Na szczęście dług nie jest duży, sięgający powiedzmy kilkudziesięciu tysięcy zł. Bo z takimi długami ludzie dopiero mają problemy. Możecie oboje zadecydować, czy walczyć o te pieniądze, które komornik od Was wyegzekwował, czy dla świętego spokoju spłacić dług i skończyć ze stresem z tym związanym. Wybór należy do Was, ja życzę Wam sukcesu i szybkiego wyjścia z długów.

Artykuły, które powinniście przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze