Elektroniczne odblokowanie konta przez komornika [PORADNIK]

Czekasz na elektroniczne odblokowanie konta przez komornika? a komornik zbyt długo zwleka z jego odblokowaniem? lub na rachunek bankowy trafiają jedynie alimenty, świadczenie 500 plus i zasiłki z opieki społecznej, które są wyłączone spod egzekucji, a mimo to komornik blokuje konto?

Sprawdź, jak odbywa się zajęcie konta oraz dowiedz się jak rozmawiać z komornikiem, by jeszcze tego samego dnia dokonał elektronicznego odblokowania twojego rachunku. Przeczytaj nasz poradnik, by móc spokojnie przejść przez postępowanie egzekucyjne i nie doznać szkody po jego zakończeniu.

Blokada konta przez komornika – przepisy, które warto znać

Jak już pisaliśmy wielokrotnie, zajęcie rachunku bankowego dłużnika, należy do jednych z pierwszych czynności komornika podjętych w celu przymusowego wyegzekwowania długu. Po odszukaniu konta dłużnika komornik może zająć praktycznie wszystkie znajdujące się na rachunku środki/oszczędności – oprócz kwoty wolnej od zajęcia.

Art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe wskazuje, iż środki zgromadzone na rachunkach, kontach, kontach oszczędnościowych i lokatach są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesięcy kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zatem, kiedy na zajęty rachunek dłużnika wpływa jego wynagrodzenie za pracę, renta lub emerytura, wolne od zajęcia saldo powinno być mu udostępniane automatycznie w każdym nowym miesiącu.

Na zajęty rachunek bankowy trafiać mogą również środki wyłączone spod egzekucji komorniczej m.in. alimenty, zasiłki z pomocy społecznej, świadczenie 500 plus, wyprawka szkolna 300 na start.

Wyłączenie spod egzekucji wynika z regulacji zawartych w art. 833 kpc., w którym stwierdzono, że nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.

Komornik blokuje konto, co mogę zrobić?

Pomimo dokładnych regulacji, dość często dochodzi do blokady środków wolnych od zajęcia. Zdarzają się również sytuacje, kiedy po umorzeniu egzekucji komorniczej blokada z rachunku nie została przez komornika zdjęta.

Brak możliwości swobodnego obracania pieniędzmi może być dla posiadacza rachunku wielkim utrudnieniem. Blokadę na rachunku można w szybki i łatwy sposób zdjąć.

Komornik na wniosek dłużnika ma możliwość w przeciągu paru chwil, elektronicznie odblokować zajęte konto bankowe.

Jak komornik blokuje i odblokowuje konta bankowe dłużników?

W celu zlokalizowania rachunków bankowych, których posiadaczem lub współposiadaczem jest dłużnik, komornik korzysta z systemu OGNIVO działającego w formie aplikacji. Odpowiedź, jakie konta i w ilu bankach posiada dłużnik, komornik otrzymuje praktycznie natychmiast po wysłaniu zapytania.

Do blokady konta przez komornika dochodzi również na odległość i tu miejsce ma elektroniczne zablokowanie konta przez komornika.

Sądowy organ egzekucyjny przesyła do banku elektroniczne zawiadomienie o zajęciu. Blokada środków na rachunku następuje więc jeszcze tego samego dnia, często przed odebraniem przez dłużnika listu z informacją o wszczęciu przez komornika egzekucji.

Ile trwa elektroniczne odblokowanie konta przez komornika?

Umorzenie egzekucji, czy to na skutek wyegzekwowania całej należności wraz z odsetkami i kosztami, czy z uwagi na jej bezskuteczność powinno wiązać się ze zdjęciem zajęć dokonanych uprzednio przez komornika. Przepisy prawa nakładają na komorników obowiązek, by ci wraz z umorzeniem postępowania zwalniali zajęty majątek dłużnika.

Pomimo zakończenia sprawy i zawiadomienia o tym fakcie stron postępowania, dość często słyszymy o tym, że komornik nie zwolnił zajętego pod egzekucję konta. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak podjęcie kontaktu z komornikiem i żądanie natychmiastowego zwolnienia zajętego rachunku.

Szybki kontakt ma ogromne znaczenie, dla rozwiązania problemu, bowiem elektroniczne zdjęcie blokady z rachunku może nastąpić jeszcze tego samego dnia. Dłużnik ma szansę podjąć potrzebne mu pieniądze w kilka godzin po kontakcie z komornikiem.

Art. 8932a  kpc. wskazuje, że komornik doręcza pisma bankowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, a bank wnosi z pisma od komornika wyłącznie za pośrednictwem tego systemu.

Zakończona egzekucja, a komornik blokuje konto – co może zrobić dłużnik?

Elektroniczne odblokowanie konta przez komornika powinno być rutynową czynnością komornika związaną z zakończeniem egzekucji komorniczej. Niestety blokada na rachunku pomimo umorzenia postępowania jest częstym problemem osób, którym wcześniej komornik zajął majątek.

Jednakże tak jak napisałam, dzięki elektronicznej komunikacji komornik – bank, dłużnik po kontakcie z komornikiem może liczyć, że jeszcze tego samego dnia bank zwolni całe saldo dostępne na rachunku.

Dla pewności warto przesłać komornikowi oficjalne pismo z żądaniem wycofania zajęcia.

Wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

Natomiast w przypadku, kiedy pomimo oficjalnego wezwania do zdjęcia blokady, komornik wstrzymuje się z dalszymi działaniami, zasadnym może okazać się skarga na czynność komornika.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Podsumowując

Obecnie wiele czynności urzędowych wykonywanych jest przy użyciu mobilnych aplikacji. Dzięki możliwościom elektronicznego załatwiania spraw, znaczna część postępowań może toczyć się sprawniej i przy tym szybciej kończyć.

Powyższe odnosi się również do postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych, w tym przypadku elektroniczne odblokowanie konta przez komornika może nastąpić zaledwie w ciągu godziny.

Dzięki aplikacji OGNIVO komornik może kontaktować się z bankami i SKOK-ami. Komornik za pośrednictwem systemu OGNIVO przesyła na skrzynkę odbiorczą wybranego banku informację o zajęciu rachunku dłużnika. Informacja o zajęciu błyskawicznie trafia do banku, który zobowiązany jest zablokować wypłaty z rachunku ponad kwoty wolne od zajęcia.

Elektroniczne zwolnienie konta przez komornika odbywa się w ten sam sposób – komornik przesyła informację o zdjęciu zajęcia z konta na skrzynkę odbiorczą banku, a ten niezwłocznie odblokowuje konto bankowe.

W sytuacji, kiedy pomimo umorzenia postępowania egzekucyjnego blokada na rachunku nie została zdjęta, kwestii tej nie należy odkładać na później, bowiem elektroniczne zwolnienie konta przez komornika, to kilka krótkich czynności, które może wykonać bez wychodzenia zza biurka.

O zwolnienie blokady na rachunku dłużnik może wnosić również w sytuacji, gdy jedyne wpływy na konto stanowią środki, których komornik zająć nie może.

Być może przyda Ci się:

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego - wzór

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego – wzór

Wniosek ten przydaje się, gdy komornik zajmuje już wynagrodzenie lub inne świadczenie dłużnika, a dodatkowo blokuje konto bankowe, na które potrącone środki wpływają, jest to niezgodne z prawem, dlatego natychmiast należy składać taki wniosek do komornika.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze