Protokół uszkodzenia sprzętu po burzy WZÓR

protokol-uszkodzenia-sprzetu-po-burzy-wzor-pdf-docJak sporządzić protokół uszkodzenia sprzętu po burzy? ekspertyza uszkodzonego sprzętu to dokument wymagany przez każdego ubezpieczyciela. Jeśli urządzenia, które uległy awarii są objęte polisą ubezpieczeniową, to po wykonaniu i złożeniu ekspertyzy serwisowej zawierającej koszty naprawy, firma ubezpieczeniowa będzie zobowiązana do wypłaty odszkodowania.

Wstęp

Z uzyskanych w ten sposób środków można zakupić nowe urządzenie lub zlecić naprawę tego uszkodzonego. Co powinna zawierać ekspertyza uszkodzonego sprzętu po burzy? aby ułatwić Ci jej sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór protokołu, który pobierzesz poniżej:

Protokół uszkodzenia sprzętu po burzy wzór

protokol-uszkodzenia-sprzetu-po-burzy-wzor-pdf-doc

Protokół uszkodzenia sprzętu po burzy wzór

Ubezpieczenie od przepięcia

W zapisach polisy ubezpieczeniowej może pojawić się informacja na temat ubezpieczenia od przepięcia lub od uderzenia pioruna. Nie każda firma rozróżnia te dwa pojęcia, mimo że obie okoliczności dają taki sam skutek w postaci nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej i uszkodzenia podłączonego w danym momencie sprzętu.

Zniszczenia objęte takim ubezpieczeniem mogą dotyczyć stałych elementów domu (np. zabudowanych urządzeń AGD) lub mobilnego sprzętu elektronicznego, muzycznego, komputerowego i audiowizualnego.

Kiedy nie można liczyć na ubezpieczenie od przepięcia?

Każda polisa ma swoje limity i wyłączenia odpowiedzialności. W przypadku przepięć bardzo często jest to wyłączenie z ochrony domu w budowie (termin odnosi się nie tylko do inwestycji budowlanej, ale także do remontu, nadbudowy i przebudowy).

Odszkodowanie od energetyki za uszkodzony sprzęt nie zostanie wypłacone również wtedy, kiedy instalacja elektryczna nie będzie odpowiednio zabezpieczona – brak uziemienia i innych wymaganych zabezpieczeń.

Przykładowo, firma może nie wypłacić odszkodowania za uszkodzony komputer, jeśli będzie podłączony do sieci bez specjalnej listwy.

Polisa może wyłączać także konkretne elementy instalacji elektrycznej lub urządzenia. Często z ubezpieczenia nie można skorzystać przy przepięciu w licznikach i miernikach, lampach, żarówkach, stycznikach, czujnikach elektrycznych oraz odgromnikach.

Do czego potrzebny jest protokół uszkodzeń po burzy?

Burze z ulewnym deszczem i wyładowaniami mogą powodować przepięcia elektryczne, które uszkadzają lub całkowicie niszczą takie urządzenia jak radio, telewizor czy nawet panele słoneczne. Jeśli po przejściu burzy mamy do czynienia z takimi skutkami, musimy wezwać na miejsce serwis naprawczy.

Należy pamiętać, aby przed dokonaniem naprawy lub wymianą sprzętu, uzyskać protokół uszkodzeń po burzy. Dokument stanowi bowiem wycenę kosztów naprawy/wymiany, a także informuje w formie zaświadczenia uprawnionego pracownika o przyczynie uszkodzenia sprzętu.

Protokół uszkodzenia sprzętu po burzy zawiera informacje o wysokości kosztów niezbędnej naprawy lub uzasadnienie odmowy naprawy – na przykład w sytuacji, kiedy uszkodzeń nie da się usunąć, gdy jest to nieopłacalne lub gdy niedostępne są konieczne do tego celu części zamienne.

Osoba ubezpieczona nie musi czekać z naprawą na odpowiedź firmy ubezpieczeniowej, bowiem decyzja o wypłacie odszkodowania podejmowana jest na podstawie faktury wystawionej przez serwis naprawczy lub na podstawie zaświadczenia, czyli protokołu uszkodzenia sprzętu.

Warto jednak – o ile to możliwe – poczekać z jakimikolwiek działaniami na odpowiedź ubezpieczyciela.

Co musi zawierać wzór ekspertyzy uszkodzonego sprzętu?

Ekspertyza po burzy to dokument niewiele różniący się od innych protokołów uszkodzeń. Pismo musi zawierać wszystkie istotne informacje na temat zepsutego sprzętu, jego wartości oraz zakresu uszkodzeń.

Niezbędne jest także podanie rzetelnej odpowiedzi na pytanie, czy urządzenie da się naprawić oraz ile będzie to kosztowało osobę ubezpieczoną.

Każdy protokół z przepięcia musi zawierać więc:

 • nazwę urządzenia (producent, model),
 • rok produkcji sprzętu,
 • wartość urządzenia przed awarią,
 • cenę urządzenia w dniu zakupu,
 • datę zdarzenia (datę przejścia burzy),
 • przyczynę uszkodzenia (przepięcie elektryczne),
 • możliwość naprawy z podaniem ewentualnych kosztów lub odmowa naprawy wraz z uzasadnieniem.

Ekspertyza przepięcie musi zostać podpisana przez serwisanta posiadającego odpowiednie uprawnienia. Należy umieścić na niej także pieczątkę firmy.

Warto mieć na uwadze, że chociaż większość ubezpieczycieli respektuje takie oświadczenie, to firma może wysłać do ubezpieczonego swojego specjalistę, który dokona oględzin sprzętu i wyceni szkodę.

Z tego powodu nie zaleca się podejmować żadnych czynności – naprawy ani wymiany urządzeń – aż do momentu otrzymania decyzji o przyznaniu odszkodowania. Jeśli firma uzna szkodę, powinna wypłacić rekompensatę w ciągu 14 dni.

Dla jakich urządzeń niezbędna jest ekspertyza naprawy?

Polisa ubezpieczeniowa może obejmować różne elementy wyposażenia domu. W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek sprzętów elektrycznych niezbędne będzie dostarczenie protokołu z przepięcia, w celu zaświadczenia o przyczynie usterki oraz w celu ustalenia kwoty należnego świadczenia.

Ekspertyza po burzy może dotyczyć więc:

 • sprzętu RTV – telewizora, radia,
 • urządzeń AGD – lodówki, ekspresu do kawy, pralki, mikrofalówki, piekarnika,
 • komputerów i laptopów,
 • telefonów komórkowych i tabletów (ładowanych w trakcie burzy),
 • urządzeń sprzątających – odkurzacza samojezdnego, robota myjącego,
 • urządzeń audio – amplitunerów, soundbarów,
 • urządzeń sieciowych – routerów,
 • falowników do fotowoltaiki.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,36 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze