Zajęcie wynagrodzenia z umowy zlecenia – pojawił się DRUGI komornik

Mam na umowie zlecenie już jedno zajęcie komornicze gdzie do ręki dostaję 60% wynagrodzenia. Dostałam dzisiaj kolejny list o kolejnym zajęciu pensji od innego komornika.

Mam pytanie, czy ten drugi komornik może zająć mi te 60% kwoty wolnej od zajęcia z umowy zlecenie?


Zajęcie wynagrodzenia z umowy zlecenia

Art. 833. § 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

Jeśli wynagrodzenie, które otrzymujesz z tytułu umowy zlecenie, jest powtarzalnym wynagrodzeniem i jest to Twoje jedyne źródło utrzymania, to wiedz, że komornik musi stosować limity zajęć takiego wynagrodzenia, zupełnie jak przy zajęciu pensji z tytułu umowy o pracę.

A więc komornika obowiązuje limit zajęcia części wynagrodzenia pochodzącego z umowy zlecenie i jest to kwota minimalnej krajowej netto, a więc 1530 zł miesięcznie! Jeśli Twoja pensja jest dużo wyższa, to komornik może zająć wtedy maksymalnie 50% wynagrodzenia.

Sąd Najwyższy orzekł dnia 17 grudnia 1981, że:

„Kwoty pobrane z tytułów wymienionych w art. 833 § 2 k.p.c. podlegają egzekucji z ograniczeniem wynikającym z odpowiedniego zastosowania art. 829 pkt 5 k.p.c.”

Jeśli komornik zajmuje z umowy zlecenie za dużo, to musisz wysłać do niego oficjalne pismo, że wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło jest Twoim jedynym źródłem utrzymania i ma ono charakter ciągły. Wzór takiego pisma znajdziesz w dziale WZORY PISM i WNIOSKÓW.

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu – wzór

oswiadczenie-dla-komornika-ze-umowa-zlecenie-to-jedyne-i-powtarzalne-zrodlo-dochodu-wzor-pdf-doc

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu

Po takim piśmie komornik powinien zająć Ci maksymalnie 50% wynagrodzenia, z założeniem, że kwota wolna od zajęcia, to 1530 zł/msc.

No, chyba że długi egzekwowane przez komornika, mają charakter alimentacyjny, wtedy komornik z umowy zlecenie może zająć 3/5 wynagrodzenia.

Zajęcie z wynagrodzenia i kolejny komornik?!

Jeśli otrzymałaś pismo od drugiego komornika, że zamierza zająć Twoją pensję, to niczym się nie martw, ponieważ to na Twoim pracodawcy ciąży obowiązek poinformowania obu komorników, że nastąpił tzw. zbieg egzekucji.

Art. 773[1]. Zbieg egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw

§ 1. W wypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów niniejszego kodeksu.

§ 2. Jeżeli żaden z komorników nie jest właściwy według przepisów niniejszego kodeksu lub właściwych jest kilku komorników, komornik, który później wszczął egzekucję, niezwłocznie przekazuje sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję, o czym zawiadamia wierzyciela.

A więc jak wynika z powyższych przepisów, komornik, który jako pierwszy zajął Twoje wynagrodzenie, ma pierwszeństwo do ściągnięcia całości dług, gdy tak się stanie, to część pensji z umowy zlecenie, zajęta zostanie przez drugiego komornika, póki co musi się on ustawić w kolejce do Twojej pensji.

Artykuły, które warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze

1 komentarz w “Zajęcie wynagrodzenia z umowy zlecenia – pojawił się DRUGI komornik”
  1. Witam. Mam pytanie: otóż komornik sądowy zajął moje konto tzw. mam Zajęcie egzekucyjne, właśnie podjęłam pracę, o czym komornik jeszcze nie wie, praca będzie na okres próbny na umowę zlecenia, jeszcze nie wiem, ile będę miała wynagrodzenia, ponieważ w pierwszy dzień pracy idę podpisać umowę i dogadać szczegóły. Czy jeśli przelew będzie na moje konto, to komornik całą pensję mi zabierze?

Comments are closed.