Przedawnienie mandatu PKP – DLACZEGO komornik zajął mi wynagrodzenie?!

Witam, komornik zajął mi wynagrodzenie za niezapłacony mandat PKP. Karę dostałem aż 17 lat temu. Wydaje mi się, że ten mandat za brak biletu powinien być przedawniony, więc dlaczego toczy się wobec mnie egzekucja komornicza? Kiedy w takim razie następuje przedawnienie mandatu za jazdę bez biletu w PKP?

Co mogę teraz zrobić, żeby nie płacić tak starego długu? do kogo się zwrócić? pierwszy raz spotykam się z czymś takim i nie wiem niestety jak postępować… proszę o pomoc. Z góry dziękuję i pozdrawiam!


Witam, w sytuacji, o której piszesz, mogło rzeczywiście dojść do przedawnienia mandatu, dlatego radzę zająć się przedmiotową sprawą szybko i sprawnie. W moim mniemaniu możesz mieć szansę na uchylenie się od obowiązku zapłaty zaległego długu. Liczy się jednak czas!

Mandat PKP – przedawnienie

Zgodnie z treścią art. 77 ustawy z dnia 15 listopada 1985 roku roszczenia za jazdę bez biletu przedawniają się z upływem roku. Termin ten liczony jest od dnia, który widnieje na mandacie, jako ostateczna data zapłaty.

Po upływie roku, jeżeli wierzyciel nie podjął żadnych kroków przerywających bieg terminu przedawnienia, dłużnik może uchylić się od obowiązku zapłaty, podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia.

Zgodnie z treścią art. 123 kc. bieg przedawnienia roszczenia przerywa się:

  • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw, lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia, lub zabezpieczenia roszczenia
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje
  • przez wszczęcie negocjacji spłaty zadłużenia.

Ty jednak piszesz, że miejsce zamieszkania zmieniłeś dopiero kilka lat temu, a dług ma aż 17 lat. Z uwagi na powyższe śmiem domniemywać, że pozew o zapłatę dotyczył przedawnionego już roszczenia.

Ubocznie wspomnę, że w Polsce od kilkunastu lat działają już profesjonalne firmy (fundusze sekurytyzacyjne) zajmujące się skupowaniem i egzekucją starych długów. Determinacja tych firm pozwala niejednokrotnie zaburzyć spokój dłużnika, który już dawno zapomniał o dawnym zobowiązaniu.

Sądowe domniemanie doręczenia – co oznacza dla dłużnika

W twojej sytuacji prawdopodobnie PKP lub firma, która odkupiła wierzytelność od przewoźnika, złożyła pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym, być może nawet do e-sądu posługując się Twoim starym adresem.

W myśl obowiązujących przepisów kodeksu postępowania cywilnego sąd po wydaniu nakazu zapłaty doręcza jego odpis wraz z odpisem pozwu na adres dłużnika, którego poucza o możliwości złożenia sprzeciwu.

Fikcja doręczenia

Prawdopodobnie listonosz, który miał przesyłkę sądową adresowaną do ciebie, nie uzyskał informacji, że pod wskazanym adresem już nie mieszkasz. Powyższe skutkowało pozostawieniem awizo. Zaś podwójna awizacja i niepodjęcie przesyłki skutkowało jej zwrotem do sądu.

Przewodniczący natomiast, stosują instytucje tzw. domniemania doręczenia, przewidzianą w art. 139 kpc. uznał nakaz zapłaty za doręczony, a następnie wydał postanowienie stwierdzające jego prawomocność.

Fikcja doręczenia zastosowania przez sąd pozwoliła twojemu wierzycielowi złożyć kolejny wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Prawomocny nakaz zapłaty opatrzony w klauzulę wykonalności stanowi tytułu egzekucyjny upoważniający do wszczęcie egzekucji komorniczej.

Mandat za brak biletu PKP – jak pozbyć się komornika?

Przez błędny adres ewidentnie zostałeś pozbawiony prawa do obrony – min. prawa do podniesienia zarzutu przedawnienia roszczenia.

Dlatego, w tym momencie pierwsze co powinieneś zrobić, to ustalenie, który sąd i kiedy wydał nakaz zapłaty, oraz na jaki adres szła korespondencja z sądu. Jeśli potwierdzą się twoje przypuszczenia, czyli fakt, że w tamtym momencie nie mieszkałeś już w miejscu, do którego adresowana była korespondencja, przysługuje Ci prawo złożenia zażalenia na postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty.

Musisz działać szybko bowiem na złożenie przedmiotowego zażalenia, masz jedynie 7 dni od daty powzięcia informacji o prowadzonej egzekucji.

Zażalenie należy złożyć do sądu, który wydał przedmiotowy nakaz zapłaty. Aby zostało przez sąd uwzględnione, zarzut niewłaściwego adresu musi zostać uprawdopodobniony.

Do pisma należy dołączyć dokumenty potwierdzające wersje skarżącego np. umowę najmu lub kupna-sprzedaży mieszkania. Wraz z zażaleniem pozwany powinien złożyć wniosek o doręczenie nakazu zapłaty wraz z pozwem, po otrzymaniu którego będziesz miał aż 14 dni na wniesienie sprzeciwu, w tym zarzutu przedawnienia roszczenia – tak mówią przepisy.

Jeśli sąd przychyli się do twoich racji – nakaz zapłaty straci moc, a powództwo zostanie oddalone. Komornik nie będzie miał podstaw, by prowadzić egzekucję za mandat za brak biletu.

Jednak do czasu rozpoznania sprawy, by wstrzymać egzekucję, skontaktuj się z komornikiem i powołując się na powyższe okoliczności złóż wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Uchylenie się od zapłaty starego długu – 5 prostych wskazówek dla dłużnika

Wszystko, co napisałam, może wydać ci się trudne do ogarnięcia. Jednak z pewnością ze wszystkim sobie poradzisz.

Podsumowując, co powinieneś zrobić krok po kroku:

  1. Ustal, na jakiej podstawie komornik prowadzi egzekucję.
  2. Złóż do właściwego sądu zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności podnosząc okoliczności zaprzeczające, iż w dacie doręczenia przesyłki zamieszkiwałeś pod adresem wskazanym przez powoda – dołącz stosowne dowody.
  3. Złóż wniosek o prawidłowe doręczenie na obecny adres wydanego w sprawie nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu.
  4. Skontaktuj się z komornikiem/lub/ wierzycielem i złóż wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.
  5. Po otrzymaniu odpisu nakazu zapłaty wnieść sprzeciw podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia.

Jak widzisz, przedawnienie mandatu za brak biletu może sprawić, że spłata tego długu nie będzie konieczna, wystarczy tylko właściwie podejść do sprawy, przekazałam Ci wskazówki jak podnieść zarzut przedawnienia mandatu, czas zadziałać! Życzę powodzenia i pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy.

Wzór wniosku o przedawnienie mandatu za jazdę bez biletu:

Wniosek-o-przedawnienie-mandatu-za-brak-biletu

Wniosek o przedawnienie mandatu za brak biletu

Artykuły warte przeczytania:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze