PRZEDAWNIENIE mandatu z FOTORADARU za parkowanie i BRAK biletu

Witam, chodzi o przedawnienie mandatu. Mam do zapłacenia 4 mandaty, ale ostatni mandat dostałem ponad 3 lata temu. Firma windykacyjna Statima wysłała mi wezwanie do zapłaty oraz napisała, że jeżeli nie zapłacę, to kwota urośnie czterokrotnie. Jak uniknąć spłaty mandatów?


Niestety nie napisałeś jakiego rodzaju mandaty posiadasz, jest to kluczowa informacja, ponieważ rodzajów mandatu jest kilka i przedawnienie mandatu można określi, dopiero kiedy wiadomy jest powód otrzymania kary pieniężnej, poniżej opiszę, kiedy przedawnia się:

 • mandat drogowy,
 • mandat z fotoradaru,
 • mandat za parkowanie,
 • mandat MPK/ ZTM
 • mandat PKP

Przedawnienie mandatu

przedawnienie-mandatu

Kiedyś (do 1 czerwca 2017 r.) było tak, że wystarczyło, aby upłynął rok, a każdy rodzaj mandatu stawał się mandatem przedawnionym i ten, kto o tym wiedział, podnosząc zarzut przedawnienia mandatu, nie musiał go płacić.

Niestety nowo wprowadzone przepisy, bardzo wydłużyły ten okres i jeden rok okresu przedawnienia mandatu, nie jest już aktualny…

Poniżej opiszę każdy z rodzajów mandatu i wyjaśnię co zrobić, kiedy otrzymasz wezwanie do zapłaty przedawnionego mandatu, zapraszam do lektury…

Przedawnienie mandatu drogowego

To kiedy mandat za prędkość przedawnia się, zależy od tego, czy wobec osoby ukaranej mandatem, postępowanie zostało wszczęte, oraz od tego, jaki rodzaj mandatu ukarany otrzymał:

 1. Mandat gotówkowy jest to mandat, który płaci się z miejsca, ten rodzaj mandatu nakłada się na ukaranego, jeśli nie ma on stałego miejsca zamieszkania lub gdy tylko czasowo przebywa w Polsce. Wtedy funkcjonariusz wymaga, aby ukarany zapłacił cały mandat na miejscu.
 2. Mandat kredytowy to mandat, który wręcza się wszystkim osobom, które mają stałe miejsce zamieszkania i stale przebywają na terenie Polski. Mandat kredytowy jest najczęściej wręczanym rodzajem mandatu. Otrzymując mandat kredytowy, otrzymamy też pouczenie od funkcjonariusza, że mandat należy zapłacić w ciągu 7 dni od daty jego wręczenia. Momentem, w którym mandat kredytowy uprawomocnia się, jest pokwitowanie odebrania mandatu, lub np. złożenie podpisu na poczcie.
 3. Mandat zaoczny funkcjonariusz wystawi, gdy na miejscu zdarzenia nie zastanie sprawcy tego zdarzenia, ale sprawca został wykryty “zaocznie”. Idealnym przykładem mandatu zaocznego, jest mandat z fotoradaru. Taki mandat zaoczny trzeba zapłacić w terminie 7 dni o daty jego otrzymania.

Co należy teraz wspomnieć to, że niezapłacenie mandatu gotówkowego czy mandatu zaocznego, skutkować będzie ich nieuprawomocnieniem, czyli takie niezapłacone mandaty, nie mogą być dochodzone na drodze postępowania egzekucyjnego.

A więc tylko mandat kredytowy może się przedawnić, niestety okres przedawnienia mandatu zależy jeszcze od innych czynników.

Kiedy przedawnia się mandat kredytowy?

Przedawnienie mandatu kredytowego następuje po upływie 3 lat od daty uprawomocnienia się mandatu. Jeśli ukarany nie zapłaci mandatu, to należność może być egzekwowana przez komornika, urząd skarbowy lub jako zajęcie nadpłaty podatku.

Egzekwowanie niezapłaconego mandatu kredytowego, może trwać przez 3 lata! dopiero po upływie trzech lat, mandat przedawnia się.

A kiedy przedawnia się mandat zaoczny i mandat gotówkowy?

Jeśli chodzi o mandat zaoczny i gotówkowy, to przedawnienie wykroczenia bez wszczęcia procesu, następuje z upływem 1 roku, a w przypadku wszczęcia procesu, przedawnienie następuje po 2 latach.

Przedawnienie mandatu z fotoradaru

Jeśli chodzi o wykroczenie, które zarejestrował fotoradar, to urzędnicy mają aż 180 dni na wystawienie tego mandatu ukaranemu.

Gdy minie te 180 dni, to mandat za fotoradar wcale nie przedawnia się, podmiot, który ten mandat wystawia, ma prawo skierować wniosek o ukaranie sprawcy do sądu, czyli ten sam tok postępowania co w przypadku, gdy odmówimy zapłaty za mandat.

Okres przedawnienia mandatu za fotoradar bez wszczęcia postępowania wynosi więc 1 rok, jeśli natomiast podmiot, który postanowił wszcząć przeciwko nam postępowanie, sprawi, że mandat ulega wtedy przedawnieniu po 2 latach.

Przedawnienie mandatu za parkowanie

Tak naprawdę, to mandat za parkowanie nie jest traktowany jako typowy mandat, a jako należność cywilnoprawna. Jeśli wjeżdżamy samochodem na parking płatny, to automatycznie zgadzamy się na opłatę za parkowanie w wysokości, jaką właściciel terenu wcześniej zażądał.

Jeśli parkując samochód na prywatnym terenie, nie opłacimy żądanej przez właściciela terenu opłaty, to możemy otrzymać wezwanie do zapłaty należności z tytułu umowy cywilnoprawnej, zatem okres przedawnienia mandatu za parkowanie wynosi wtedy 5 lat.

Przedawnienie mandatu MPK / ZTM

Kara za jazdę komunikacją bez ważnego biletu zdarza się nad wymiar często. Tak naprawdę nie można mówić tu o mandacie jako takim, a o karze finansowej za niewywiązanie się z umowy przewozu. Jazda komunikacją MPK / ZTM bez biletu podlega ustawie Prawa przewozowego.

Przedawnienie mandatu za brak biletu wynosi 1 rok, a gdy przewoźnik w ciągu tego roku odda sprawę do sądu, by uzyskać nakaz zapłaty i złoży wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji przeciwko ukaranemu, to przedawnienie długu stwierdzonego wyrokiem sądu, ulega wtedy przedawnieniu  po 6 latach.

Przedawnienie mandatu PKP

Kara za jazdę komunikacją PKP bez biletu to również nie mandat, a kara finansowa za niewywiązanie się z umowy przewozu. Przedawnienie mandatu PKP ma miejsce po roku od dnia wskazanego na wezwaniu do zapłaty, jako ostatni dzień na dokonanie tej zapłaty.

Źródło:

Art. 77. Przedawnienie roszczeń

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia między przewoźnikami, roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku.

Jeśli przewoźnik wytoczy ukaranemu postępowanie sądowe, to wtedy taki dług przedawnia się zupełnie w tym samym okresie co mandat MPK, czyli po 6 latach.

Przedawniony mandat a wezwanie do zapłaty

Jeśli zadajesz sobie pytanie, co zrobić, gdy przewoźnik lub firma windykacyjna żąda zapłaty mandatu, a mandat przedawnił się, to dobrze trafiłeś. Przedawniony mandat nie musi być zapłacony i nikt nie może Cię do tego zmusić!

Wystarczy wtedy wysłać oświadczenie do nadawcy, że dług uległ przedawnieniu i nie mamy zamiaru płacić tego mandatu, wzór wniosku o przedawnienie długu, znajdziesz w dziale WZORY PISM.

Jeśli zwrócił się do Ciebie sąd i to sąd na wniosek wierzyciela żąda spłaty przedawnionego mandatu, to wystarczy się wtedy powołać na art. 503 Kodeksu postępowania cywilnego, który jasno mówi:

Art. 503. Sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym

§1. Pismo zawierające sprzeciw od nakazu zapłaty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

§2. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Mam nadzieję, że rozjaśniłam Ci nieco kwestię przedawniania się mandatów czy kar pieniężnych za brak biletu. Zanim zapłacisz jakikolwiek mandat, to sprawdź, czy nie nastąpiło już przedawnienie mandatu, wtedy wystarczy jedynie podnieść zarzut przedawnienia roszczenia.

Jeśli w Twoim przypadku firma windykacyjna wysłała Ci wezwanie do zapłaty przedawnionego mandatu, to oświadczenie o przedawnieniu, należy wysłać do tej firmy windykacyjnej. Wzór oświadczenia znajdziesz w dziele WZORY PISM.

Wzór wniosku o przedawnienie mandatu za jazdę bez biletu

Wniosek-o-przedawnienie-mandatu-za-brak-biletu

Wniosek o przedawnienie mandatu za brak biletu

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

5 komentarzy w “PRZEDAWNIENIE mandatu z FOTORADARU za parkowanie i BRAK biletu”
 1. Ciekawe. Często się mówi, że nie zapłacony mandat idzie się do ciupy.

  1. Janina Gołębiecka

   Niestety to prawda, rzeczywiście sąd w postępowaniu wykonawczym, może orzec karę zastępczą, czyli np. pozbawienie wolności. Do takiej sytuacji może dojść, gdy nie można z ukaranego mandatem ściągnąć nałożonej kary. W takich przypadkach, gdzie za niezapłacony mandat idzie się do aresztu, jeden dzień pozbawienia wolności równy jest grzywnie w kwocie co najmniej 20 zł. aż do 4 tys. zł.

   Powiem tak, za mandat nie pójdzie się do więzienia, jeśli nie unika się korespondencji z sądu! jeśli odbieramy na bieżąco pisma sądowe dotyczące naszej sprawy, czyli postępowania odnośnie niezapłaconego mandatu, to do więzienia nie trafimy. Sąd wymierza karę zastępczą w formie aresztu tylko wtedy, kiedy nie ma z nami kontaktu, tzn. sąd może wymierzyć taką karę w formie aresztu ale nie musi.

   Poza tym, jeśli konsekwentnie nie odbieramy korespondencji z sądu, to po dwukrotnym AWIZO, sąd uznaje, że korespondencja została doręczona. Sami stawiamy się w złej sytuacji, ponieważ mogliśmy np. podnieść zarzut przedawnienia międzyczasie, zamiast udawać, że nie ma Nas w domu :]

 2. Bardzo wiele informacji w jednym miejscu! Myślę, że osoba, która zadała pytanie, była usatysfakcjonowana z odpowiedzi.

 3. Witam żona dostała pismo z ZTM z informacją iż dnia 31-01-2005r sąd wydał nakaz zapłaty mandatu za brak biletu. W dniu 21.10.2018r żona dostała pismo od komornika. Czy nastąpiło przedawnienie? Jeśli tak to jakie są dalsze kroki? Czy pismo o przedawnieniu należy wysłać do omawianego komornika? Dziękuję

 4. Dostałem w tamtym roku mandat za parkowanie na wyspach Kanaryjskich, niestety pijany kolega mi go podarł, więc nie został zapłacony. Teraz wykupiłem wakacje i znowu chce lecieć na wyspy Kanaryjskie, czy będzie problem z odprawą na lotnisku? Nie dostałem żadnego upomnienia ani pism na ten temat do tej pory, a minął rok. Gdzie mogę zapłacić taki mandat, skoro fizycznie go nie mam?

Comments are closed.