Jeden dług dwóch komorników [CZY to MOŻLIWE?] sprawdź!

Mam zbieg egzekucji sądowych – pierwszy komornik zabiera mi połowę pensji, drugi komornik zablokował mi konto bankowe.

Nie mamy środków do życia, ponieważ z tego co zostaje na moim koncie, utrzymuje się trzyosobowa rodzina, siostra na podane konto wysyła mi czasami nieduże środki pozwalające przeżyć, obie egzekucje dotyczą tego samego wyroku, ale mam 2 komorników z różnych rewirów. Co robić w takiej sytuacji?


Jeden dług dwóch komorników?

Witam. Pozwól, że zacznę od wyjaśnienia Ci kilku podstawowych pojęć.

dwóch-komorników-jeden-dług
Czy możliwe jest, aby dwóch komorników egzekwowało jeden i ten sam dług?

Podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego stanowi tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. O powyższym stanowi art. 776 k.p.c. Tytuł egzekucyjny jest dokumentem urzędowym stwierdzający istnienie i zakres nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela i jednocześnie istnienie oraz zakres obowiązku prawnego dłużnika.

Kodeks postępowania cywilnego wymienia tytuły egzekucyjne w art. 777. Klauzulę wykonalności definiuje się natomiast jako akt sądowy, w którym sąd stwierdza, że tytuł egzekucyjny przedstawiony przez wierzyciela nadaje się do wykonania i że prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikowi jest dopuszczalne, oraz nakazuje urzędom i osobom zainteresowanym wykonanie tytułu egzekucyjnego.

Tytułem egzekucyjnym jest na przykład prawomocne orzeczenie sądu, czyli nakaz zapłaty bądź wyrok, który po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym.

Co do zasady jeden tytuł wykonawczy stanowi podstawę jednego postępowania egzekucyjnego. Wyjątek statuuje art. 793 k.p.c., zgodnie z którym możliwe jest wydanie dalszych tytułów wykonawczych, jeśli istnieje potrzeba prowadzenia egzekucji z kilku składników majątkowych tego samego dłużnika.

Wydając dalsze tytuły wykonawcze, sąd oznacza na nim cel, któremu ma służyć oraz podaje jego liczbę porządkową.

Jeżeli zatem tocząca się przeciwko Tobie egzekucja prowadzona jest przez różnych komorników na podstawie tego samego tytułu wykonawczego, oznacza to, że wierzyciel musiał wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie dalszego tytułu wykonawczego, wskazując cel, jakiemu wydanie przedmiotowego ma służyć.

W Twoim wypadku zatem na tytule wykonawczym oznaczonym numerem 2 musiało nastąpić ograniczenie możliwości skierowania egzekucji jedynie do wynagrodzenia za pracę bądź do zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego.

W innej sytuacji nie byłoby możliwe, aby komornicy z różnych rewirów prowadzili egzekucję na podstawie tego samego tytułu wykonawczego.

Postępowanie egzekucyjne może być bowiem wszczęte tylko na podstawie oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

Komornik przy pierwszej czynności egzekucyjnej ma obowiązek doręczyć dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z podaniem treści tytuły wykonawczego i wymieniem sposobu egzekucji oraz odpis tytułu wykonawczego.

Jeżeli zatem otrzymałaś taką korespondencję od komornika, możesz dokładnie sprawdzić, na podstawie jakiego tytułu wykonawczego komornik prowadzi egzekucję.

Wgląd do akt komorniczych

Możesz również zwrócić się do komornika z prośbą o okazanie i wgląd do akt komorniczych i sporządzenie z niej dla siebie fotokopii/kserokopii. Na Twoje żądanie komornik okaże Ci również oryginał tytułu wykonawczego.

Wierzyciela ma uprawnienie do zlecenia komornikowi poszukiwania majątku dłużnika, jeśli składników majątkowych dłużnika nie zna.

Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne ma więc kilka możliwości co do sposobów egzekwowania należności na rzecz wierzyciela. Komornik może zatem skierować egzekucję do świadczeń pieniężnych, ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków bankowych bądź innych wierzytelności, a także do nieruchomości.

Ponadto komornik może zastosować wszystkie bądź tylko niektóre, chyba że tytuł wykonawczy stwierdza część majątku dłużnika, z którego komornik może roszczenie wierzyciela egzekwować, co potwierdza art. 803 k.p.c.

Egzekucja z wynagrodzenia

Przybliżę Ci teraz zasady w przypadku zajęcia wierzytelności z wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji zgodnie z przepisami kodeksu pracy i stosuje się je odpowiednio do zasiłków pobieranych przez bezrobotnych, ale również do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

Art. 87 kodeksu pracy wyraźnie określa jakie należności podlegają potrąceniu z wynagrodzenia za pracę. W tym katalogu znajdują się m.in. sumy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz sumy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne.

Przedmiotowy przepis wskazuje również granice, w jakich mogą być potrącane należności. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych istnieje możliwość dokonywania potrącenia do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, natomiast w przypadku innych należności – do połowy wynagrodzenia.

Trzeba również zwrócić uwagę na treść art. 871 kodeksu pracy, który wskazuje na wysokość wynagrodzenia wolną od potrąceń i tak w przypadku potrącania sum egzekwowanych na mocy innych tytułów wykonawczych niż na pokrycie należności alimentacyjnych wolne od potrąceń jest wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, a nadto jesteś jedyną żywicielką/jedynym żywicielem rodziny, radzę skierować do wierzyciela wniosek o ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego. Oto wzór wniosku:

Wniosek do komornika o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego - wzór

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego – wzór

Warto opisać swoją sytuację życiową, załączyć dokumenty na potwierdzenie swoich twierdzeń, i skierować pismo również do wiadomości komornika.

Jednocześnie warto poinformować komornika o prowadzonej przeciwko Tobie innej egzekucji (ze wskazaniem wszelkich danych identyfikujących postępowanie).

Co do egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik celem dokonania zajęcia przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek bankowy zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnych dłużnika i jednocześnie wzywa bank do niedokonywania dłużnikowi wypłat z rachunku bankowego bez zgody komornika. Ponadto komornik zawiadamiania o zajęciu konta bankowego dłużnika.

W Twoim przypadku nie można mówić w ścisłym znaczeniu, że doszło do zbiegu egzekucji. Zbieg egzekucji następuje w sytuacji zbiegu czynności egzekucyjnych co do tych samych wierzytelności, rzeczy lub praw przez różnych komorników.

Komornicy prowadzą co prawda egzekucję na podstawie tego samego tytułu wykonawczego, z czego jeden ograniczony jest do określonego składnika Twojego majątku.

Podsumowanie

Najodpowiedniejszym podjętym przez Ciebie środkiem będzie powiadomienie komorników o toczących się egzekucjach, wyjaśnienie trudnej sytuacji życiowej i finansowej oraz złożenie wniosku o ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego.

Taki wniosek, jak już pisałam najlepiej wystosować bezpośrednio do wierzyciela, bądź jego pełnomocnika, ale również do wiadomości komornika.

Możesz również złożyć skargę na czynność komornika. O możliwości i terminie jej złożenia znajdziesz pouczenie na pismach adresowanych do Ciebie od komornika. Życzę powodzenia.

Wzór skargi na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , , ,

O autorze

5 komentarzy w “Jeden dług dwóch komorników [CZY to MOŻLIWE?] sprawdź!”
  1. Patrycja44

    Czy jeżeli mam dwóch komorników na koncie bankowym i mam umowę o pracę zarabiam 2500 brutto, czy mogą mi zabrać wszystko? I zostawić bez środków? Długi z chwilówek itp. nie wiem co robić? Czy mają prawo zabrać po połowie… Jakie są prawa ? Dostałam z banku informacje, że zajęli moje konto. Wynagrodzenie bank będzie przesyłał, ale nie wiem, czy do dwóch komorników czy tylko do jednego.

  2. Dzień dobry, mam taki problem, że siedzi mi dwóch komorników na koncie w banku, w tym jeden na wynagrodzeniu z pracy, co mogę z tą sytuacją zrobić? Nie wiem co w tej sytuacji zrobić, mam bardzo ciężką sytuację, sama pracuję i mam 3 dzieci i okropne warunki w mieszkaniu, nie mam za co nawet dzieciom mieszkania wyremontować, moja sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka i jeszcze dwóch komorników pobiera mi pieniądze, proszę o pomoc.

  3. Czy jeżeli mam dwóch komorników to, czy mogę mieć trzeciego, jeżeli mam najniższą krajową? Mam ugodę z dwoma komornikami, a czy mogę mieć trzech komorników. Czy komornik może mi zająć konto bez żadnej informacji, czy mogę jakoś się uchronić od trzeciego komornika, czy niestety nie mam jak? Nie stać mnie, by spłacać 3 komorników.

  4. Dzień dobry, mam pytanie, mam kilku komorników, spłacam jednego po 500 zł, drugi zajął mi konto. Zarabiam 1600 zł. Wczoraj mi przyszło pismo z firmy windykacyjnej, że chcą skierować sprawę do komornika, aby ten zajął mi nieruchomość. Czy mogą? Hipoteka jest już zajęta przez innych tj. przez spółdzielnię i prawdopodobnie przez dwóch komorników tych, co spłacam.

  5. Ewelina W.

    Witam. Mam komornika, a nawet dwóch. Sytuacja życiowa tak się potoczyła, że niestety jeden z komorników zajął mi konto bankowe. Drugi komornik nie może ściągnąć długu. Zadłużenie jest spore… Jak mogę wyjść z problemu? Jak pozbyć się komornika z konta bankowego, tak żebym mogła żyć normalnie i spłacać dług? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam

Comments are closed.